dětská soutěž 2013

Fotodokumentace na:

https://westernklub.rajce.idnes.cz

Vyhodnocení IV. ročníku dětské výtvarné soutěže „Western a koně očima dětí “ na téma Koňská pošta Pony Express

1. kategorie: MŠ jako celek Na téma – westernová pošta, poštovní schránka, dopisnice, koně 1. místo - MŠ Patrice Lumumby 14, Ostrava-Zábřeh 2. místo - MŠ Suchdol n.O. 3. místo - MŠ Husova 838, Uherské Hradiště   2. kategorie: ŠD /kolektiv  jako celek Na téma – Na téma – Zábavně rekreační westernový areál očima dětí 1. místo - Simona Svobodová, Michal Dušenka, Magdaléna Dlouhá 2. místo - ŠD odd. III. při ZŠ a MŠ Ostrava- Svinov, Bílovecká 10 3. místo - Kolektiv 4.B ZŠ , Masaryková Fulnek   3. kategorie: 1.– 3. třída ZŠ Na téma -  Zábavně rekreační westernový areál očima...

SEZNAM ŠKOL A DĚTÍ, KTERÉ POSTOUPILY DO SEMIFINÁLE

IV. ročníku dětské výtvarné soutěže „Western a koně očima dětí “ na téma Koňská pošta Pony Express   1. kategorie: MŠ jako celek   MŠ Patrice Lumumby 14, Ostrava-Zábřeh MŠ Suchdol n.O. – oddělení broučků MŠ Husova 838, Uherské Hradiště 686 01    2. kategorie: ŠD jako celek   ŠD - Simona Svobodová, Michal Dušenka, Magdaléna Dlouhá ŠD odd. III. při ZŠ a MŠ Ostrava- Svinov, Bílovecká 10 Kolektiv 4.B ZŠ , Masaryková Fulnek Švandová,Feihauerová,Feilhauer,Slívová   3. kategorie: 1.– 3. třída ZŠ   ZŠ a MŠ 742 83 Olbramice Teichmannová Alžběta, Markéta...

IV. ročníku dětské výtvarné soutěže „Western a koně očima dětí “ na téma Koňská pošta Pony Express

Dětskou soutěž vypisuje WESTERN KLUB o.s. Suchdol nad Odrou ve spolupráci s Městysem Suchdol nad Odrou již po čtvrté. Letošní ročník soutěže má opět za cíl přiblížit mladou generaci k přírodě, westernu s jeho minulostí i současností, naučit děti nacházet v naší přírodě poutavé představy, tajemství koní a westernu. Soutěžní práce tak budou mít za úkol, nám dospělým, přiblížit představy dětí vztažené k tradicím westernu a jedinečné přepravě pošty na koních Evropského Pony Expressu formou výtvarného projevu, který může být inspirován fantazií dětí i vlastním setkáním...

Soutěžní kategorie pro cílové skupiny dětí

1. kategorie: MŠ jako celek - Výtvarná – westernová pošta, poštovní schránka, dopisnice, koně   2. kategorie: ŠD jako celek - Výtvarná – Zábavně rekreační westernový areál očima dětí   3. kategorie: 1.– 3. třída ZŠ - Výtvarná -  Zábavně rekreační westernový areál očima dětí - co by tam nemělo chybět   4. kategorie: 4. – 6. třída ZŠ - Výtvarná – Koně a vybavení pro koně (westernové sedlo, uzdečka, ostruhy…)   5. kategorie: 7. - 9. třída ZŠ - Výtvarná - jezdci Pony Expressu, předávka pošty Pony Expressu, pohlednice Pony Expressu    ...

Finále soutěže se uskuteční na WESTERNOVÉM DĚTSKÉM DNU 8. 6. 2013 od 13 hodin v Kulturním domě v Suchdole nad Odrou

Ve finále soutěže budou moderátorem vyhlášeny vždy 3 nejlepší práce z každé kategorie, dalších 7 prací si odnese hodnotné dárky. Na westernovém dětském dnu proběhne výstava všech soutěžních dětských prací a pro děti bude připraven bohatý westernový program - vození na koních, v bryčce, paintbolová soutěž, soutěž v práskání bičem, lasování a spousta dalších westernových soutěží.   Pro všechny dětské účastníky jsou připraveny dárky, jako např. Časopisy a pohlednice od vydavatelství časopisu Koně & hříbata, vstupenky do Šiklova mlýna, pohlednice Pony Expressu, stavebnice a...

Vyhodnocení prací

Proběhne nejpozději do 14.5.2013 odbornou komisí, kterou jmenuje vypisovatel soutěže. Do semifinále bude vybráno 20 nejlepších prací z každé kategorie. Ve finále budou odměněny vždy 3 nejlepší práce z každé kategorie, dalších 7 prací si odnese hodnotné dárky

O co se bude soutěžit

Vítězové kategorií, kteří se umístí na prvním, druhém a třetím místě obdrží tyto ceny: Výherci kategorie 1. MŠ a 2. ŠD - trojjazyčný Super Notebook s barevným displejem, stavebnice LEGO,IGRAČKY, výtvarné potřeby, knihy, společenské hry pro kolektiv. Výherci 3. až 5. kategorie se podělí o: Ebook čtečka,  digitální fotoaparát, mobil s fotoaparátem,  výtvarné potřeby a společenské hry, výtvarné sady, barvy, knihy, sady pastelek a barev, sportovní náčiní a další ceny. Dále budou uděleny Zvláštní ceny: Cena starosty městyse Suchdol nad Odrou Cena WESTERN KLUBU o.s. Cena časopisu...

Postup do semifinále soutěže

Bude oznámen školám s postupujícími pracemi, individuálním postupujícím, bude zveřejněn v regionálním tisku a na webových stránkách www.westernklub.cz. Termín a místo slavnostního vyhlášení výsledků soutěže bude veřejnosti oznámen prostřednictvím škol, plakáty v místě konání a na výše uvedených webových stránkách.

Podmínky soutěže

Účastí v soutěži převádí účastník veškerá práva související se zaslaným dílem na organizátora soutěže, souhlasí s dodržováním níže uvedených oficiálních pravidel soutěže s tím, že všechna rozhodnutí organizátora přijme jako konečná. Účastník souhlasí s tím, aby zaslané dílo bylo využíváno v projektech odboru tisku a publicity  WESTERN KLUB o.s., aby bylo pro účely těchto projektů rozmnožováno, aby rozmnoženiny díla byly rozšiřovány, aby rozmnoženina díla byla půjčována či vystavována a aby dílo bylo sdělováno veřejnosti, zejména prostřednictvím počítačové sítě. Právo využít dílo výše...

Zpracování zadaných témat

Úkolem dětí je vytvoření soutěžního díla dle zadaného tématu. 1. a 2. kategorie – MŠ a ŠD pracují jako celek a jsou hodnoceny jako celek. Za kolektiv MŠ a ŠD se posílá jen jeden nejlepší obrázek nebo maketa. 3. - 5. kategorie - každé dítě ze ZŠ se hodnotí samostatně. Za 1 třídu ZŠ je možno poslat max. 3 nejlepší výtvarná díla. Výtvarná díla mohou mít maximální rozměr 70x100 cm. Prosíme o dodržování omezeného počtu výtvarných děl a jejich velikosti, jinak nemusí být dílo zařazeno do soutěže !! Každé výtvarné dílo musí být označeno údaji na zadní straně: kategorie, třída, jméno a adresa, mobil...

Soutěžní díla je nutné zaslat nebo dodat nejpozději do 7.5.2013.

Kontaktní místo pro poslaní-předání soutěžních prací a pro případné bližší informace: WESTERN KLUB o.s. KLETNÉ 059,  742 01 Suchdol nad Odrou   Ludmila Tošovská Bližší informace na telefonu 775 609 672, email: westernklub@centrum.cz Nebo osobně doneste do: Kulturního domu v Suchdole nad Odrou 8.00 - 13.00 hod (v jiném termínu po telefonické domluvě) tel.: 732 859 005 Marta Matulová

Soutěž se koná již tradičně pod záštitou Starosty Městyse Suchdol nad Odrou a dapších partnerů.

Partneří: Městys Suchdol nad Odrou - partner soutěže www.suchdol-nad-odrou.cz RRGEtiskárna - tisk propagace pro IV. ročníku dětské výtvarné soutěže www.regereklama.cz Nakladatelství Fragment s. r. o. - ceny do soutěže www.fragment.cz DOBRODĚJ - TVOŘIVĚ A HRAVĚ - ceny do soutěže www.dobrodej.cz Časopis Koně & hříbata - časopisy a ceny do soutěže www.koneahribata.cz ASAMPO s.r.o. www.asompo.cz Šikland - westernové městečko - cena do soutěže www.sikland.cz PAMET, s.r.o. www.pamet.cz Mediálními partnery jsou: časopis Koně&hříbata Suchdolský zpravoda portál Kudy...