Cena Old Joe - byla udělena členum Pony Expessu za:

Cena Old Joe - byla udělena členum Pony Expessu za:

Občanské sdružení “Westerners International – CZ uděluje od roku 1997 jednou za dva roky zvláštní cenu, nazvanou “Old Joe” v podobě diplomu a plakety s plastikou (prostřední obrázek) symbolu mezinárodní organizace Westerners International, jehož je WI-CZ členem, a to bizoní lebkou, zvanou “Old Joe”. 
Tato cena se uděluje za mimořádné přispění k činnosti organizace Westerners International a za šíření a propagaci westernu, a to jak jednotlivcům, tak i kolektivům

 

2011

36 - Lída Tošovská
člen Pony Expressu Corralu WI-CZ
strážce pokladu XPC
člen - Moravská západní větev

2009

35 - Marta Matulová
člen Pony Express Corralu WI-CZ
jezdec -  Moravská severní větev

2007

33 - Jelena Becová
člen Pony Express a Rodeo Corralu WI-CZ
strážce pokladu WI-CZ
sheriff Pony Express Corralu WI-CZ 2007 - 2009
president EPEA
jezdec - České západní větve

2005

30 - Pavel Procházka
člen Pony Express Corralu WI-CZ
jezdec - -České Jižní větve

28 - Jan Valchař
člen Pony Express Corralu WI-CZ
předák Moravskézápadní větve Pony Expressu
jezdec - Moravská severní větev

27 - Jaroslav "Dyk" Krchov - in memoriam
člen Pony Express Corralu a Rodeo Corralu WI-CZ

2003

20 – Miroslav Šedivý
člen Rodeo a Pony Express Corralů WI-CZ
předák České jižní větve Pony Expressu
jezdec České jižní větve

19 – Petr Binhack
člen Rodeo a Pony Express Corralů WI-CZ
bývalí president WI-CZ (1992-2001) a sheriff Rodeo Corralu
jezdec - České východní větve

2001

13 – Pony Express Corral WI-CZ o. j.
člen Westerners International

8 – Milan Mach
sekretář Westerners International – CZ
člen Pony Express Corralu, člen Rodeo Corralu WI-CZ
součastný presidebt WI - CZ
jezdec České východní větve

7 – Luděk “Cowpack” Burian
sheriff Pony Express Corralu WI-CZ

1997

1 – Jindřich Bílek
člen Pony Express Corralu a Wells Fargo Corralu WI-CZ