Jak na zpracování tématu :

 

Úkolem dětí je vytvoření soutěžního díla podle zvolené soutěžní kategorie.
Maximální počet dětí pracujících na díle:

MŠ, ŠD pracují jako celek a jsou hodnoceny jako celek

. a 3. kategorie každé dítě samostatně

- Výtvarná díla mohou mít maximální rozměr 1x1 m.
- Literární díla mohou mít maximálně 2 strany A4 textu. 
- 1 - 2 fotografie velikosti A4


Prosíme o dodržování počtů dětí, velikosti a rozsahu děl, jinak nemusí být dílo zařazeno do soutěže !!

Každé dílo musí být označeno údaji na zadní straně: název tématu, kategorie, jméno a adresa, třída, adresa školy (nebo ze zadní strany nalepená přihláška). Pokud nebudou díla obsahovat uvedené náležitosti, nemusí být zařazena do soutěže.