Každé dílo musí být označené údaji na zadní straně:

Každé dílo musí být označené údaji na zadní straně:

 

- název tématu

- kategorie

- jméno a adresa

- třída

- adresa školy

 - tel:

(nebo ze zadní strany nalepená přihláška).

Pokud nebudou díla obsahovat uvedené náležitosti, nemusí být zařazena do soutěže.

.