Mexické tanece

Mexické tanece

TOTONILCO

 

Mexický tanec

Pánové po kruhu

čelem do směru tance a dámy proti nim.

!

kon

Cval šikmo vpravo s přídupem, cval šikmo vlevo s přídupem. Jeětě jednou,číme před novým (čtvrtým) partnerem.

!

(dámy s pohyby bok

Baskické kroky k sobě a od sebe v držení za obě ruce, otočení vpravo o půl kolaů). Ještě jednou.

 

L

A CHARITA

Mexický tanec

Páry po kruhu

čelem po směru tance v mazurkovém držení.

partne

kruhu (pán se dr.í s partnerkou za pravou a s dal.í dámou za levou ruku).

Dvě polkové přeměny vpřed, čtyři chodné kroky vpřed. Dvě polkové přeměny,ři pustí levé ruce, čtyři chodné kroky, pánové končí zády a dámy čelem do

-

Baskický krok vlevo a vpravo, záto

výchozího postavení.

Baskický krok vpravo a vlevo, zátočka s partnerkou za pravou ruku o půl.čka s sousedkou za levou ruku o půl do

 

M

ARIETA

Mexický tanec

Kruh pár

ů v zavřeném dr.ení, pánové zády do středu.

 

to samé pravou nohou, za

s naklán

- Pánové levou nohou krok vpřed, přenesení váhy, krok vzad, přenesení váhy, dámačíná vzad; celé ještě jednou. Čtyři úkroky po směru tanceěním trupu.

 

- Opakujeme předchozí část.

 

držení oto

a promenují obdobným zp

- Páry v zavřeném dr.ení boky k sobě promenují čtyřmi kroky, páry se beze změnyčí a pokračují v započatém směru. Páry se opět beze změny držení otočíůsobem.

 

- Opakujeme předchozí část.

 

pánovi po sm

- Čtyři úkroky nakláněním trupu. Dámy přejdou úkroky s úklony trupu k dalšímuěru tance, pánové čekají.

A