Postup do semifinále soutěže

Postup do semifinále soutěže

Bude oznámen školám s postupujícími pracemi, individuálním postupujícím, bude zveřejněn v regionálním tisku a na webových stránkách www.westernklub.cz. Termín a místo slavnostního vyhlášení výsledků soutěže bude veřejnosti oznámen prostřednictvím škol, plakáty v místě konání a na výše uvedených webových stránkách.