PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

detska_soutez_prihlaska_2016.docx (140,4 kB)

WESTERN KLUB z.s. každoročně realizuje několik projektů i pro děti. Jeden ze čtyř projektů v roce je výtvarná soutěž, a to „Western a koně očima dětí“, druhý projekt je „Westernový dětský den“.     V rámci westernového dětského dne probíhá zároveň výstava a slavnostní finále výtvarných soutěžních prací. Letos je vyhlášena soutěž na téma ZE  ŽIVOTA INDIÁNŮ. Třetí část projektu je: „INDIÁNSKOU STEZKOU II za zlatým pokladem“, čtvrtý projekt je „PO STOPÁCH DIVOKÉHO ZÁPADU“ termín konání je plánován na červenec 2016 a je určen dětem ze severomoravského kraje. Chceme zde zapojit rodiče při soutěžích s dětmi, pomoci rodičům, kteří nemají komu v době prázdnin svěřit své děti. Myšlenkou projektů je aktivní zapojení co největšího počtu dětí a zvyšování jejich zájmu o přírodu.

PŘIHLÁŠKA NA VII. ROČNÍK DĚTSKÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
„WESTERN A KONĚ OČIMA DĚTÍ “  - téma ZE ŽIVOTA INDIÁNŮ.

CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu je zvýšení znalostí dětí v dané oblasti a motivace tvořivosti dětí.
Myšlenkou výtvarné soutěže je aktivní zapojení co největšího počtu dětí a zapojení i dětí, které nenavštěvují nebo nemají možnost navštěvovat ZUŠ a přitom mají výtvarný talent.
Dětskou soutěž vypisuje WESTERN KLUB z.s. Suchdol nad Odrou ve spolupráci s Městysem Suchdol nad Odrou již po sedmé. Letošní ročník soutěže má za cíl seznámit mladou generaci s životem Indiánů a přiblížit jí jejich kulturu a tradice. PRŮVODCEM  A POMOCNÍKEM PRO DĚTI MŮŽE BÝT NAPŘÍKLAD ZLATÁ KNIHA INDIÁNSKÝCH ŘEMESEL, TRADIC A UMĚNÍ od W. Bena Hunta.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE PRO CÍLOVÉ SKUPINY DĚTÍ:

1. kategorie:  MŠ - předškoláci - pracuje na práci jako celek
    témata: indiánské týpí, zdobení týpí, obydlí indiánů
2. kategorie: 1. - 2. třída ZŠ

    témata: hračky indiánských dětí, indiánské čelenky, indiánské vzory

3. kategorie: 3. - 5. třída ZŠ
    témata: totemové kůly, dýmky míru, vzory Hromoptáka

4. kategorie: 6. - 7. třída ZŠ 
    témata: indiánská korálková výšivka, oblek indiánů, mokasíny indiánů

5. kategorie: 8. - 9. třída ZŠ
    témata: talismany indiánů, lapače snů, bubny a tam-tamy, chrastítka

ZPRACOVÁNÍ ZADANÝCH TÉMAT:

Úkolem dětí je vytvoření soutěžního díla dle zadaného tématu.
1. kategorie – MŠ – předškoláci pracují jako celek nebo po skupinách a jsou hodnoceni jako celek. Za kolektiv MŠ se posílají maximálně 3 nejlepší obrázky nebo makety.

2. - 5. kategorie - každé dítě ze ZŠ se hodnotí samostatně.
Za 1. třídu ZŠ je možno poslat max. 10 nejlepších výtvarných prací, maket.
Výtvarné práce mohou mít maximální rozměr 70 x 100 cm.
V případě, že se nebude výtvarné dílo shodovat s kategorií, věkem a tématem určeným v pravidlech, bude vyřazeno ze soutěže !!!

Každá výtvarná práce (díla) musí být označena údaji na zadní straně: kategorie, třída, jméno a adresa, emailový kontakt  (nebo na zadní straně nalepená přihláška viz vzor na konci přihlášky).
Pokud nebudou díla obsahovat uvedené náležitosti, nemusí být zařazena do soutěže !!!


SOUTĚŽ SE KONÁ POD ZÁŠTITOU:

Starosta Městyse Suchdol nad Odrou
Mgr. Jana Tošovská, výtvarnice
Vladimír Morčinko, grafik  

MEDIÁLNÍMI PARTNERY JSOU:
Časopis Koně&hříbata, Suchdolský zpravodaj, portál Kudy z nudy, portál severni-morava, Novojičínský deník, Country rádio.

HLAVNÍMI SPONZORY JSOU:
Městys Suchdol nad Odrou, Agrosumak a.s., PAMET, spol. s r.o., REGE tiskárna,
Šiklův mlýn, Nadace ČEZ, Přátelé WK …. více na www.westernklub.cz

Soutěžní díla je nutné zaslat nebo dodat nejpozději do 30.4.2016.

KONTAKTNÍ MÍSTO PRO DORUČENÍ - PŘÍJEM SOUTĚŽNÍCH PRACÍ:

WESTERN KLUB z.s.
Ludmila Tošovská
Bližší informace na telefonu 775 609 672, email: westernklub@centrum.cz

ZASÍLACÍ A DODACÍ POŠTOVNÍ ADRESA:
Kulturní dům Suchdol nad Odrou
soutěž Western klubu 2016
Sportovní ulice, 742 01 Suchdol nad Odrou

PRO OSOBNÍ DORUČENÍ VÝTVARNÝCH PRACÍ:
Kulturní dům Suchdol nad Odrou
Marta Matulová pondělí – pátek v době 8.00 - 13.00 hod.
v jiném termínu po telefonické domluvě na tel.: 732 859 005

PODMÍNKY SOUTĚŽE

Účastí v soutěži převádí účastník veškerá práva související se zaslaným dílem na organizátora soutěže, souhlasí s dodržováním níže uvedených oficiálních pravidel soutěže s tím, že všechna rozhodnutí organizátora přijme jako konečná.
Účastník soutěže souhlasí s tím, aby zaslané dílo bylo využíváno na připravovaný projekt „Westernové zázemí pro realizaci kulturních akcí Western klubu z.s.“ a výstupy soutěže budou nejen předmětem obvyklé výstavy, ale bude s nimi i dále pracováno v rámci přípravy jednotlivých westernových akcí a ve sdělovacích prostředcích, v projektech odboru tisku a publicity WESTERN KLUBU z.s., aby bylo pro účely těchto projektů rozmnožováno, aby rozmnoženiny díla byly rozšiřovány, aby rozmnoženiny díla byly půjčovány či vystavovány a aby dílo bylo sdělováno veřejnosti, zejména prostřednictvím počítačové sítě. Právo využít dílo výše uvedeným způsobem se poskytuje bezúplatně.
Zaslaná díla se stávají majetkem organizátora a účastníci nemají nárok na jejich vrácení.
Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním přihlášených děl po dobu neurčitou od ukončení soutěže. Vyhlašovatel není povinen vystavit každé dílo přihlášené do soutěže.

VYHODNOCENÍ PRACÍ
 
Proběhne nejpozději do 15.5.2016 odbornou komisí, kterou jmenuje vypisovatel soutěže.
Do semifinále bude vybráno 20 nejlepších výtvarných prací z každé kategorie.
Soutěžícím bude rozděleno celkem 100 cen.

POSTUP DO SEMIFINÁLE
Bude přímo oznámen školám s postupujícími pracemi a individuálním postupujícím, dále bude zveřejněn na webových stránkách .

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE SPOJENÉ S VÝSTAVKOU DĚTSKÝCH PRACÍ
Datum uskutečnění 18. června 2016 od 14 hodin. Ceny se budou předávat na WESTERNOVÉM DĚTSKÉM ODPOLEDNI 18.6.2016 od 14 hodin v rekreačním areálu Malá Skála na Kletné, Suchdol nad Odrou,( za nepříznivého počasí v kulturním domě v Suchdole nad Odrou.)
Zde proběhne výstava soutěžních dětských prací a je připraven bohatý program s indiánskou tématikou „Na indiánské stezce"  za doprovodu moderátorky kouzelnice Radany s WESTERN MAGIC SHOW.
Nebudou chybět indiáni, týpí, jízda na koních a ve formance, střelba z luku, hod tomahawkem, malování na tělo, paintballová soutěž, práskání bičem, lasování a spousta jiných zajímavých ukázek a soutěží a workshopem pro děti. Pro dětské nesoutěžní návštěvníky jsou připraveny dárky, jako např. časopisy a pohlednice od vydavatelství časopisu Koně & hříbata, Pastelka, pohlednice Pony Expressu, sladkosti …

O CO BUDETE SOUTĚŽIT
Hlavními cenami jsou kreslicí tablet, ebook čtečka, mobil, rodinný poukaz do Šiklandu, výtvarné sady, předplatné časopisů, sportovní hry, společenské hry, knihy, týpí stan, sportovní náčiní, trika…

Dále budou uděleny zvláštní ceny: 
Cena starosty městyse Suchdol nad Odrou
Cena výtvarnice Mgr. Jany Tošovské
Cena Western klubu
Cena Pony Expressu                                                             

Účastníkům, kteří nepostoupili do finále, budou rozděleny drobné dárky - výtvarné potřeby a společenské hry, barvy, knihy, sady pastelek a barev, sportovní náčiní a další ceny, které poskytnou sponzoři a Western klub z.s.                                                              

POZOR! V případě neúčasti vítězných soutěžících při přebírání cen v Suchdole nad Odrou budou jejich ceny rozděleny semifinalistům, kteří budou přítomni !!! Požadavek na zaslání poštou je nutno předem avizovat a uhradit si poštovné cca 150,-Kč.

Přejeme školám i autorům mnoho zdaru!

                                                                                                         Členové spolku Western klubu z.s.