Program pro dětí - Na divokém západě po stopách Buffalo Billa“

Program pro dětí -  Na divokém západě po stopách Buffalo Billa“

Na divokém západě po stopách Buffalo Billa“

PONDĚLÍ:

  7.30 - 8.30 – příchod dětí (administrativa prvního dne, přihlášky atd.)

  8.30 - 9.30 – seznámení, roztřídění do týmů, hry na seznámení

  9.30 - 10.00 – svačina

10.00 - 12.00 – návštěva muzea (seznámení s historií Pony Expressu v Suchdole n. O.)

12.00 - 13.00 – určení názvu týmu (děti si samy vymyslí) příprava na oběd, vytvoření vlajky se kterou se děti budou každý den posouvat po mapě divokém západu

13.00 - 14.00 oběd

14.00 - 15.00 - odpolední klid, seznámení s týdenním příběhem (krátký příběh na téma Buffala Billa) podle kterého se budou odvíjet veškeré týdenní aktivity

 15.00 - 16.00 – sběr přírodnin na hmyzí hotel

ÚTERÝ:
8.00 - 8.30 - příchod dětí

8.30 - 9.30 – hraní tematických her

9.30 - 10.00 -  - svačina

10.00 – 12.00 – batikování týmových šátků

12.00 - 13.00 - oběd

13.00 - 13.30 - odpolední klid s naučným programem (popis koně, sedla, uzdečky)

13.30 - 15.00 – vodění na koni, mezitím ostatní vyplní hmyzí hotel

15.00 - 16.00 – Indiánské pexeso

STŘEDA:

8.00 - 8.30 - příchod dětí

8.30 – 14.00 – celodenní výlet v jehož cíli si děti opečou párky

14.00 – 16.00 – Toreadoři a jiné tematické hry

ČTVRTEK:

8.00 - 8.30 - příchod dětí

8.30 – 9.30 – naučné povídání o třídění odpadu

9.30 -10.00 - svačina

10.00 – 12.00 – ukázka lasování, bičování

12.00 – 13.00 - oběd

13.00 -13.30 - odpolední klid s hraním logických her

13.30 – 15.00 – stavění westernového ranče z přírodnin

15.00 – 16.00 – hra Fáborky

PÁTEK:

8.00 -   8.30 - příchod dětí

8.30 – 10.00 - velká hra o poklad Buffala Billa

10.00 -10.30 - svačina

10.30 – 12.00 – hraní tematických her

12.00 - 13.00 - oběd

13.00 - 14.00 – vyhodnocení všech bojovek a her, předání účastnických listů

14.00 -16.00 – jízda v bryčce, dokončování westernového ranče

16.00 - 19.00 - příjezd rodičů, táborák společný, opékání buřtů, kytara a zpívání