Se žádosti o kiosek jsme neuspěli

Kiosek a kemp byl přiklepnut nejvyšší nabídce
za roční nájem 41 000 Kč bez ohledu na vizi (záměru)
jak se bude kiosek vyvíjet.
pronajimatelem je akciové společnosti
SENZA TARINA a.s. se sídlem v Bělotine
IČ:28656113
Provozovatel je Robert Moravec z Barton City

******************************************************************************************

WESTERN KLUB o.s.

Kletné ev.č.059

742 01 Suchdol nad Odrou

IČ: 22841946

 

Městys Suchdol nad Odrou

Komenského 318

742 01 Suchdol nad Odrou

 

Věc: Žádost o pronájem kiosku a kempu na přehradě Suchdol nad Odrou - Kletné.

Občanské sdružení WESTERN KLUB bylo založeno se záměrem uchovat, propagovat a rozšiřovat tradice westernu v Suchdole nad Odrou a okolí. Na základě dlouhodobé vize rozvoje tohoto záměru žádáme Městys Suchdol nad Odrou o pronájem kiosku a kempu na přehradě Kletné.

Kiosek chceme provozovat ve westernovém duchu s cílem vytvořit zde stálou Post Office Pony Express a prodejem pohlednic a suvenýrů westernového zaměření. Úpravou okolí kiosku bychom chtěli vytvořit přírodní oázu s westernovým vybavením, sloužícím veřejnosti pro zábavu, odpočinek i poučení.

Kemp chceme upravit pro turisty tak, aby zde mimo ubytování byla provozována agroturistika s výjezdy do okolí, pro děti ježdění na koních, vození v bryčce atd.

Předpokládáme, že se nám stálým rozvíjením výše uvedeného záměru občanského sdružení WESTERN KLUB podaří vytvořit zajímavé zázemí pro občany městyse a jeho okolí, vytvořit žádané místo odpočinku ve western stylu, vytvořit dobré  zázemí pro pořádání již tradičních i nových akcí ve western stylu, především tradičního a stále známějšího Evropského Pony Expressu, Dostihu na čtvrt míle, Suchdolský country fest, Jarního putovaní Oderskými vrchy koňmo i pěšky, Westernový dětský den, Posezeni u kytar atd.

Další rozvoj bude jistě podnícen i zájmem a poptávkou veřejnosti.

 

Za pronájem  městysi Suchdol nad Odrou nabízíme nájemné ve  víši 30 000,- Kč

V Suchdole nad Odrou - Kletné  23.3. 2012

...................................................................

za občanské sdružení WESTERN KLUB

Ludmila Tošovská, jednatel

**********************************************************************************************