Stručné seznámení s indiány

Stručné seznámení s indiány

Před 500 lety se tři španělské lodě, jimž velel Kryštof Kolumbus, přeplavily přes Atlantský oceán a dorazily k neznámé pevnině. Kolumbus byl přesvědčen, že se dostal do Indie, a tak domorodce, s nimiž se setkal, nazval indiány. Ve skutečnosti doplul k jednomu z ostrovů poblíž velkého kontinentu, o němž Evropané tehdy ještě nevěděli, že existuje. Tento světadíl byl později pojmenován po dalším mořeplavci Amerigo Vespuccim - Amerika. Když se později evropští kolonisté dostali i do severnějších míst Ameriky, narazili na odpor místních domorodců. Bojovali s nimi prakticky nazí, pouze obličej a tělo si pomalovávali červenou barvou. Evropané je proto začali nazývat rudokožci. Předkové indiánů přišli na americký kontinent dávno před tím, ve skupinách jako lovci. Pravděpodobně táhli za stády zvěře. Asie tehdy byla spojena s Amerikou a oni tak mohli přejít z jednoho kontinentu na druhý. Obyvatelé Asie a indiáni si byli velice podobní. Měli stejnou barvu pleti, tvar očí, vystupující lícní kosti, černé vlasy. Postupně vytvářeli kmeny, které žily na společném území, mluvily stejným jazykem, měly stejné zvyky a hlavně žily v souladu s přírodou. Prérijní indiáni dostali své jméno podle prérií. Jsou to velké pastviny uprostřed Severní Ameriky s bizony, zdivočelými koňmi (indiáni jim říkali mustangové a naučili se na nich jezdit). Z kožešin a kůží si vyráběli oblečení a velké stany - "týpí". Vyráběli si různé nástroje z kostí a rohů zvířat. Živili se lovem zvířat a sběrem plodin. Uměli se výborně plížit a maskovat.

Indiáni nám zanechali velmi bohaté dědictví. Nejen pozůstatky technicky i kulturně vyspělé civilizace (aztécké a mayské v Mexiku, incké v oblasti And), ale i různé vynálezy a znalosti, které od nich převzal celý svět. Příklady: závěsné síťové lůžko, dýmka, gumový dutý míč, tobogan, vyspělé zahradnictví ad.
Dochovaly se tajemné legendy a válečné tradice – dnes oblíbené náměty dětských her na celém světě. Čteme některé z legendárních příběhů z knihy „ Mýty a legendy indiánů“.  


 Zdroje: Indiánská encyklopedie (M. Zelený)  Encyklopedie pro mládež Larousse  Indián ( Jiří Žáček- Encyklopedie pro žáčky)

Indiáni jsou původní obyvatelé Ameriky. V Severní Americe indiánské kmeny kočovaly z místa na místo, tábořily ve stanech z kůží a živily se lovem. Ve velkých říších Aztéků, Mayů (majů) a Inků ve Střední a Jižní Americe se stavěly vysoké pyramidy a opevněná města. Dobře vyzbrojení evropští dobyvatelé indiánské říše rozvrátili, zabrali jejich území, pobili mnoho domorodců a naloupili hory zlata. Indiáni dnes žijí převážně v Jižní Americe, na severu zbytky indiánských kmenů obývají vyhrazená území - rezervace.