Westernové licence – otázky a odpovědi

 

Westernový sport už vlákal do svých sítí řadu nových nebo původně rekreačních jezdců. Není divu – rozmanitost disciplín, partnerství člověka a koně a v neposlední řadě pohodlné prostorné westernové sedlo učarovalo mnohým z nás. Pár prvních krůčků směrem k pochopení westernových pomůcek jakoby nám však záhy nestačilo. Něco už umím, já i kůň – co dál? Budu jen přihlížet na své přátele a vzory, nebo s nimi zkusím změřit síly ve sportovním klání? Stačí mi JUJU závody nebo chci okusit něco oficiálního? Co k tomu potřebuji? Licence? Ano – alfou a omegou vstupu do světa westernového sportu jsou to právě licence WRC.


Nezáleží na tom, zda chcete zkusit trail, reining nebo rychlostní soutěže. Musíte se naučit pravidla všech těchto westernových disciplín. Podobně jako v autoškole i u westernových licencí se zkouška skládá ze dvou částí. Teoretická v sobě obsahuje test znalosti pravidel WRC – od předepsaného uzdění koně, přes bodování disciplín až po kategorie soutěží. Druhá, praktická část, prověřuje schopnost jezdce korektně ovládat koně v předepsaných chodech. Na krátké úloze jde většinou o předvedení kroku, klusu, cvalu, obratů, cvalových přeskoků, zastavení a couvání. Absolvováním obou částí zkoušky a zároveň platným členstvím ve Western Riding Clubu ČR splnil jezdec podmínky pro získání licence WRC.
Poplatek za vystavení licence je 150 Kč, roční příspěvek na její prodloužení 100 Kč. Členské příspěvky do klubu najdete na www.wrc.cz, liší se dle věku člena. Jestliže jezdec licenci absolvoval a je řádným členem klubu (přes některou regionální sekci nebo jako samostatný člen), zbývá jen zaregistrovat si v témže klubu koně – vyplněním formuláře a uhrazením poplatku za registraci a daný rok (registrace činí 200 Kč, roční poplatek 100 Kč). Koni je přiděleno registrační číslo a může startovat v oficiálních soutěžích klubu (typu C, B a A). Pro koně není potřebná žádná vstupní zkouška a taktéž není podmínkou, aby jezdec absolvoval licence na svém koni. Zdánlivě jednoduché, že ano? Přesto se stále každým rokem objevuje řada otázek kolem licencí, a my vám proto předkládáme ty nejčastější z nich. Věříme, že vám tak alespoň trochu cestu

 

Musím být členem WRC, když chci udělat westernové licence?
Ano – před zkouškou je potřeba si vyřídit členství ve WRC a zároveň si vyplnit Žádost o licenci jezdce WRC (ke stažení na webu www.wrc.cz). Tuto žádost si ponecháte vyplněnou u sebe a zkontaktujete příslušného pořadatele zkoušek, u kterého se k licencím přihlásíte. Nejjednodušší je stát se členem nejbližší regionální sekce WRC, kde vám s administrativou pomohou. Licence bývají vypsány různě po celé ČR – podle zájmu členů a pořadatelů. Záleží také na pořadateli, jakou stanoví cenu pro účastníky zkoušek – zpravidla jde jen o podíl režijních nákladů na rozhodčí, eventuálně halu apod.

Musím umět celá pravidla? Kde tuto brožurku seženu?
Pravidla se dají koupit v některých obchodech jezdeckých potřeb nebo u hospodáře WRC. Nejjednodušší je však stát se členem klubu, protože noví členové automaticky pravidla dostanou se členstvím. Z toho důvodu je lepší přihlásit se do klubu na začátku roku, abychom měli prostor se z pravidel před zkouškami ještě něco naučit. Je potřeba znát celá pravidla, včetně popisu disciplín.

Kde zjistím okruhy otázek?
Nejjednodušší je se zeptat toho, kdo už licence dělal, ale takto jednoznačné to není – testy jsou různé. Co by jste však určitě měli vědět a znát, jsou otázky kolem struktury klubu, ustanovení pro pořádání soutěží, pravomoci a povinnosti všech angažovaných osob (pořadatelů, rozhodčích, jezdců, technického delegáta atd.). Dále musíte znát typy soutěží (C, B, A atd) včetně všech vypisovaných tříd (začínající, amater, open, mládež …). Dalším okruhem jsou jednotlivé soutěžní disciplíny (trail, pleasure, horsemanship …) a jejich podrobné hodnocení – zejména za co je diskvalifikace, penalizace, nulové skóre atd. Důležité je také znát rozměry mezi překážkami, časové limity v soutěžích, povinné i volitelné překážky v trailu a jiné užitečné věci. Jezdec musí také vědět, od jakého věku mohou koně v soutěžích startovat a jaké uzdění je pro kterou třídu dle věku koně a jezdce přípustné (junior, senior atd). Samostatnou kapitolou je povolená a nepovolená výstroj nebo otázky kolem chodů koně a správné provádění jednotlivých prvků v disciplínách. Věcí je to mnoho, ale zapadají do sebe jako mozaika. Ze 40 otázek musíte odpovědět alespoň 35 správně

 

Nová pravidla by měla být k dispozici na Valné hromadě členů WRC,

dne 24.února v Country Saloonu Pamir ve Zbýšové u Brna.

Objednat je lze také na hospodar@wrc.cz.

 

Na kolik bodů musím zajet praktickou část zkoušky?
O bodování v praktické části nejde, jednoduše řečeno – nebýt nebezpečný svému koni, okolí a ani sám sobě, jak říká s úsměvem předák rozhodčích, v praxi opravdu dokázat, že svého koně ovládám ve všech situacích. Vlastní požadovaná úloha obsahuje všechny tři chody, couvání a zastavení v různých kombinacích – jednoduchou úlohu Western Horsemanship. Je na rozhodčím a členovi sportovní komise WRC, aby posoudili schopnosti jezdce a jeho případné chyby. Většinou se vyplatí koně v úloze opravit, pokud např. špatně cválá, než úlohu za každou cenu špatně zajet – z toho rozhodčí pozná, jak jste zdatní v úsudku i schopnostech. Taktéž správně provedený jednoduchý přeskok než žádný letmý bývá vhodnější.

Mohu mít vypůjčeného koně? Může se na koni střídat více jezdců?
Není předepsáno, že by jezdec musel jet na vlastním koni a naopak, že by kůň nemohl absolvovat zkoušky s více jezdci. Vyplatí se raději si půjčit zkušeného koně než nutit nezkušeného do zkoušky – s tím pak ale zřejmě nepojedeme rovnou na závody. Obecně platí - kůň, který zvládne licence, by neměl mít problém se závody typu C (nižší stupeň obtížnosti). Samozřejmě, rozhodčí nebo pořadatel může limitovat počet jezdců na jednoho koně při zkouškách a toto musí jezdci plně respektovat.

 

Musím mít u zkoušky předepsanou westernovou výstroj?
Předpokládá se, že uchazeč o westernové licence zná pravidla WRC a tyto ctí a respektuje. Zkouška na licence je jeho prvním „závodem“ a proto by se měl předvést rozhodčímu co nejkorektněji – od klobouku, přes košili s dlouhým rukávem (dámy mohou mít i blůzky), přes dlouhé kalhoty až po vyhovující pevné westernové boty (s hladkou pevnou podrážkou a nižším podpatkem). Taktéž výstroj koně musí odpovídat pravidlům WRC.

Kdy dostanu průkazku licence?
Po úspěšném složení zkoušek si nechá jezdec od zkušebních komisařů (rozhodčího a člena sportovní komise) potvrdit výsledek do žádosti a tuto pošle spolu se dvěma pasovými fotografiemi na adresu hospodáře nebo jiné pověřené osoby – dle informací na webu. Průkazka mu přijde poštou na jeho adresu nebo na adresu předáka jeho sekce.
Zbývá jen popřát mnoho zdaru a šťastné vykročení do světa westernového sportu!
V příštím díle si povíme o licencích reiningových, tentokrát pod hlavičkou ČJF.
Děkujeme za laskavou pomoc rozhodčího WRC, pana Jaroslava Doležána.

 

text: Míša Zachová, foto: Jiří Zach