Zpracování zadaných témat

Zpracování zadaných témat

Úkolem dětí je vytvoření soutěžního díla dle zadaného tématu.


1. a 2. kategorie – MŠ a ŠD pracují jako celek a jsou hodnoceny jako celek. Za kolektiv MŠ a ŠD se posílá jen jeden nejlepší obrázek nebo maketa.

3. - 5. kategorie - každé dítě ze ZŠ se hodnotí samostatně. Za 1 třídu ZŠ je možno poslat max. 3 nejlepší výtvarná díla.
Výtvarná díla mohou mít maximální rozměr 70x100 cm.
Prosíme o dodržování omezeného počtu výtvarných děl a jejich velikosti, jinak nemusí být dílo zařazeno do soutěže !!
Každé výtvarné dílo musí být označeno údaji na zadní straně: kategorie, třída, jméno a adresa, mobil nebo emailový kontakt (nebo na zadní straně nalepená přihláška).

Pokud nebudou díla obsahovat uvedené náležitosti, nemusí být zařazena do soutěže.

 

Soutěžní práce budou použity na připravovaný projekt „Westernové zázemí pro pořádání kulturních akcí realizovaných Western klubem o.s.“ a výstupy soutěže budou nejen předmětem obvyklé výstavy, ale bude s nimi i dále pracováno v rámci přípravy jednotlivých westernových akcí a ve sdělovacích prostředcích.