******************
Akce 2022
 

 

 

5.rošník GULÁŠFEST 10. 9. 2022

Přihlášku na Gulášfest vám na vyžadání pošleme pište na:
 westernklub@centrum.cz

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***************************************************************

DĚKUJEME DÁRCŮM, KTEŘÍ NÁS JIŽ PODPOŘILI

DAROVACÍ_SMLOUVA.doc (48640)

ÚSPĚŠNĚ SVÉPOMOCNĚ REKONSTUUJEME
Kromě pravidelné činnosti WESTERN KLUBU dle kalendáře akcí na rok 2018 jsme nadále budovali zázemí na Malé skále a prováděli další rekonstrukci objektu Kletné 100. 
Svépomocně jsme ke krbovým kamnům instalovali nové rozvody topení, které vede i do staré části saloonu a tak máme vytápěné WC pro hosty, kuchyň, WC pro personál, sklad i vodárnu. Za pomoc děkujeme panu Zíkovi a Miloši Lacinovi. Zmodernizovali jsme kuchyň dle požadavků hygieny, dali do pořádku nefunkční ucpané odpady a zmodernizovali WC. Veškeré obkladové a zednické práce nám provedl Jindra Mitaš za pomoci Standy Kutěja 
a Břeti Caletkovi, moc děkujeme. Položili jsme novou dlažbu ve staré části budovy, za položení dlažby děkujeme Mirkovi Šatánkovi. Nakoupili jsme výplň a madla na dokončení zábradlí a schodiště. Upravili jsme částečně i areál Malá skála, zpevnili jsme břeh vytvořením skalky, o kterou se zasloužili a starají se manželé Danuše a Karel Poláškovi.
Část nákupu materiálu nám hradil Městys Suchdol nad Odrou, další finanční prostředky jsme získali od sponzorů a dárců. Na rekonstrukci objektu jsme použili i kompletní výdělek z akcí Western klubu. Veškeré práce na objektu Saloonu a v areálu Malá skála dělají naši členové 
a přátelé WK bez nároku na mzdu.
I když se vám to nezdá, vy všichni nám pomáháte i tím, že chodíte na naše akce, zisk z akcí  
a z občerstvení v saloonu je plně použit na budování Malé skály. Takže děkujeme :-)
V příštím roce plánujeme další práce na rekonstrukci objektu, t.j. dokončení místnosti v patře nad bývalým objektem kiosku (klubovna a knihovna), vybudování WC pro veřejnost z bývalé vodárny a konečně i úpravu celého prostoru areálu Malá skála.

Foto průběhu rekonstrukce:
https://westernklub.rajce.idnes.cz/0000_-_REKONSTRUKCE_Arealu_Mala_skala%2C_Kletne_100%2C_Suchdol_nad_Odrou/

Městysi Suchdol nad Odrou,  NICKNACK, Manželům Pantálkovým,Svobodovým,Tomčíkovým, SypěnovýmJančovým, Bernoldovým, Lacinovým, Kutějovým, Poláškovým, Valovým, Tošovským, Jaroňovým, Šatánkovým, Kabeláčovým, MUDr. Zdeňku Přecechtělovi, Jaroslavu Pohořelskému, Daně Bártkové, Vladimíru Morčinkovi, Petru Bartošíkovi, Mirkovi Graclíkovi, Jirkovi Klíchovi, bratrům Mitášovým, Dušanu Dvořákovi, Martinovi Hvězdovi, Radce Presové, Milanovi Byčkovi, Josefu Havrlantovi, Josefu Ležákovi, Jitce Strbačkové, Martě Matulové, Zdence Bergerové, Blance Hrbáčové, Ivaně Kovářové, Janu Pavelkovi, Martinu Sedláčkovi, Janu Knapovi, Aleši Kiršnerovi, Janu Valchářovi, Radku Richterovi, Lukáši Balogovi, Jakubovi a Martinovi Mrlinovým, Lidušce Tošovské, Michalovi Nástrahovi, a také všem kamarádům a přátelům Western Klubu:

DĚKUJEME

Pokud byste nás chtěli také podpořit darem na rekonstrukci,
naše číslo účtu je: PS -232678662/0300

vs:2023,do zpávy: DAR 2023 a jméno dárce

D Ě K U J E M E

 Za Western klub Ludmila Tošovská

12.2022

prosinec2021

 

8.5.2021 - UŽ SE RÝSUJE NOVÉ OPLOCENÍ

 

 

květen 2019

duben 2019

 

září 2018
 
    červen 2018
duben 2018
 
březen 2018
únor 2018
 
                  listopad 2017
 
8.6.2017 máme částečně zkolaudované a můžeme otevřit občerstvení
 
6.4.2017 - máme okenice
 
 
25.3.2017 - PODLAHA SE RISUJE
16.3.2017 - na zateplení podlahy
4.3.2017 natírání štítu a Hasiči nám pomáhají pročistit odpady. Děkujeme.
 
4.3.2017 je dokončen zadní štít a příprava podlahy
26.2.2017 A je to !!! základ na podlahu je hotov
 
 
Ota se Stníkem  lištovali  a lištovali :)
 
Druhý nátěr  - 18.2.2017
 
 
8.2.2017
 

4.2.2017 se natíta a natíra

3.2.2017 - Andy nám chystá ozvučení a Pepa s Otíkem obkládají se staré zděné zdi

Andy? žeby zvukář WK? 

26.1.2017 luxus zatepleno obloženo

 
 

25.1.2017

Stav 17.1.2017


Stav 15.1.2017


Stav 13.1.2017

Stav k 5.1.2017

 
 
 

Stav rekonstrukce k 15.10.2016

Stav rekonstrukce k 8.10.2016

 

Stav rekonstrukce k 24.9.2016

 
 

Stav rekonstrukce k 19.9.2016

DĚKUJEME