Fota z průběhu rekonstrukce jsou na :  
https://westernklub.rajce.idnes.cz/0000_-_REKONSTRUKCE_Arealu_Mala_skala%2C_Kletne_100%2C_Suchdol_nad_Odrou/

 

AREÁL MALÁ SKÁLA SE SALOONEM, KLUBOVNOU
a POST OFFICE PONY EXPRESS č.21 

Úspěšně svépomocně dále rekonstruujeme areál Malá skála s klubovnou Western klubu, klubem pro členy a přátele Western klubu s občerstvením, klubové prostory pro Dětský Western klub a poštovní stanici Post Office Pony Express č.21. 

Za 3 roky se na stavbě odpracovalo neuvěřitelných dobrovolnických brigádnických 10 000 hodin. Část nákupu materiálu a některé odborné práce nám hradil Městys Suchdol nad Odrou, další finanční prostředky jsme získali od sponzorů a dárců. Na rekonstrukci objektu jsme použili i kompletní výdělek z akcí Western klubu. Veškeré práce na objektu Saloonu a v areálu Malá skála dělají naši členové a přátelé WK bez nároku na mzdu.

Co jsme dokončili v roce 2018 ? 

Ke krbovým kamnům jsme nainstalovali nové rozvody topení, které vedou i do staré části Saloonu a tak máme vytápěné WC pro hosty, kuchyň, WC pro personál, sklad i vodárnu. Zmodernizovali jsme kuchyň dle požadavků hygieny, nainstalovaly se 2 kuchyňské linky, usadil se nový sporák a myčka nádobí, dali jsme do pořádku nefunkční ucpané odpady, provedli jsme odvodnění drenážemi před Saloonem, zmodernizovali jsme WC pro hosty i personál a vybudovali sprchový kout pro obsluhu Saloonu. Položili jsme novou dlažbu ve staré části budovy, nakoupili jsme výplň a madla na dokončení zábradlí a schodiště. Pro rychlé občerstvení jsme zmodernizovali obslužný bar s příčkou a uzamykatelnou roletou. Upravili jsme částečně i areál Malá skála, zpevnili jsme břeh vytvořením skalky a vybudovali jsme opěrnou zeď. Ve staré zděné části objektu byla provedena rekonstrukce elektroinstalace.

Co nás čeká v roce 2019 ?

- dokončení místnosti v patře nad bývalým objektem kiosku (klubovna a knihovna) 

- vybudování stálé expozice Post Office č. 21 z bývalého skladu - vodárny

- obložení staré častí objek

 

Co jsme dokončili v roce 2020 

Rok 2020 i pro náš spolek nebyl příznivý, pandemie Covidu 19 nás zabrzdila a nedovolila nám realizovat značnou část pravidelných činností WESTERN KLUBU, které jsme měli naplánované na rok 2020 dle kalendáře akcí. Přesto i v těžkých podmínkách loňského roku se nám mnoho podařilo zrealizovat.

V lednu jsme vyhlásili dětskou výtvarnou soutěž "Koně a hříbata očima dětí", kterou se podařilo dotáhnout do finále i s vyhodnocením vítězů, ale ceny bylo nutné již zasílat poštou. Nepodařilo se nám již uskutečnit tradiční Josefovský country bál ani Jarní vyjížďku. Jak to situace dovolila, pustili jsme se do rekonstrukce půdních prostorů nad objektem starého kiosku, kde byla naplánována realizace klubovny Western klubu. Proběhlo zateplení střechy, následovala elektroinstalace, obložení palubkami, položení podlahy, instalace topení … Po konečných úpravách a zařízení nábytkem jsme v červnu klubovnu otevřeli.  

Přes nepříznivou společenskou situaci se nám podařilo dokončit ve spodní části areálu Malé skály víceúčelový přístřešek s podiem, a co nás již dlouho trápilo, položit kompletní dlažbu na prostranství před a za Saloonem, před přístřeškem a na malém podiu. Konečnou úpravou prostranství před Saloonem bylo obložení zídky na dětském koutku.

Co se týká plánovaných akcí, tak akce plánované od března do července byly z důvodu pandemie a vládních nařízení zrušeny. Tím jsme nakonec přišli i o 10. ročník Suchdolského country festu. Přesto se nám podařilo operativně oslovit přihlášené kapely a rozjet náhradní program, který jsme nazvali 1. Country letní muzicírování na Malé skále Kletné. Páteční koncerty se nakonec staly velice oblíbené a budeme v nich tedy i v roce 2021 pokračovat. V rámci možností jsme nakonec ještě stihli uskutečnit 2 příměstské tábory s velkou účastí Suchdolských a Kletenských dětí, Westernové závody, jízdu Pony Expressu a 3. ročník Guláš festu, akci která je velice oblíbena mezi obyvateli Suchdolu nad Odrou i okolí. Další plánované akce i naplánovaný náhradní Country bál již zastavil Covid 19.

Přes tento nešťastný průběh roku 2020 můžeme konstatovat, že díky uvedeným pracím na rekonstrukci areálu jsme se zase posunuli k vytčenému cíli a věříme že v příštím roce se nám podaří plánované práce dokončit. Děkujeme všem návštěvníkům, dárcům a dobrovolníkům, členům WK, PWK, PPE, kteří nám pomáhali při rekonstrukci na Malé skále a při akcích WK.

A co nás čeká v roce 2021 a další roky?

Rok 2020 byl pro nás tak jako i pro valnou část naší společnosti velmi náročný a nepříznivý, i to málo co jsme v roce 2020 na akcích vydělali, jsme použili na rekonstrukci, ale pro vládní omezení a nedostatek finančních prostředků jsme nestihli úpravu plochy před podiem na bezproblémové postavení velkoplošného stanu, obložení zadní zděné části srubovými palubkami, obložení zídky a zastřešení malého podia a posezení u zídky, rekonstrukce chatek, které mají sloužit jako sklad a při akcích jako zázemí pro účinkující a pro děti jako zázemí při venkovních hrách, nové oplocení areálu, úpravu svahu nad dětským koutkem, dokončení balkonu v zadní části Saloonu a vybudování sociálek s venkovním přístupem. To jsou tedy práce, které nás ještě čekají a věříme, že v roce 2021 se nám jich podaří většinu realizovat. 

8.5.2021 - UŽ SE RÝSUJE NOVÉ OPLOCENÍ

POST OFFICE PONY EXPRESS č.21 

 „Post Office Pony Expressu č.21“ s mini historií Pony Expressu.

Tato Post Office by se měla stát atrakcí pro turisty a cykloturisty, byla slavnostně otevřena k 35. výročí Pony Expressu 23.8.2019.

- dokončení venkovního posezení před Saloonem položením dlažby, vysazením živého plotu a obložením dětského koutku dřevem.

 

31. 4. 2018  Brigáda - „V zimě bude teplo“
Děkujeme městysi Suchdol nad Odrou za dřevo a všem, kteří nám přišli pomoci dřevo nařezat, poštípat, a nakonec i uložit.

https://westernklub.rajce.idnes.cz/000_-_31.3.2018_1._brigada_Western_klubu_v_roce_2018_na_Male_skale_Kletne/

14. 4. 2018 Česko uklízelo a Western klub se zapojil
Počasí nám přálo a sešlo se nás nad očekávání, zapojili se i noví členové přátelé WK.
Uklidili jsme okolí a les kolem přehrady Kletné a prostory kolem cesty od rozhledny Pohoř až po Malou skálu. Nasbírali jsme spoustu pytlů pohozeného odpadu, nejvíce petky, alobaly z letních grilovaček, rozbité lahve, železný šrot, pneumatiky, boty a spousty papírů, špačků cigaret, papírových kapesníků atd.  Děkujeme všem kamarádům, kteří se akce zúčastnili.

https://westernklub.rajce.idnes.cz/000_-_14.4.2018_Republikova_akce_Uklid_cesko_i_Western_klub_se_zapojil/

Kromě pravidelné činnosti dle kalendáře akcí Western klub nadále rekonstruuje objekt Kletné 100 na Malé skále.
13.-14. 4. 2018 jsme měli další velkou brigádu, která začala v pátek pokládáním venkovních drenáží a v sobotu pokračovala úpravou terénu pro venkovní posezení, izolací opěrné stěny svahu, uvnitř objektu se pracovalo na nových odpadech, rozvodech topení a vody. Na parkovišti a ve spodní části areálu Malé skály se řezalo a odváželo dřevo na topení. Nakonec není třeba popisovat práce, které se dělaly, raději se podívejte na fotky z akce ve fotogalerii na www.westernklub.cz

https://westernklub.rajce.idnes.cz/000_-_13-14.4.2018_2._brigada_Western_klubu_na_Male_skale_Kletne/
 

I V ROCE 2017 ÚSPĚŠNĚ SVÉPOMOCNĚ REKONSTRUUJEME

 

V roce 2017 jsme pokračovali v rekonstrukci objektu v areálu Malá skála. Svépomocně jsme vyrobili a vsadili dřevěná okna, okenice, vyměnili ve staré zděné části luxferová okna za plastová, je hotový přední i zadní štít, vybudován komín, částečně upravený terén a postavená opěrná zídka proti sesuvu břehu, osvětlilo se zápraží. Uvnitř je pořízena na steny parozábrana, zateplení skelnou vatou, natáhla se nová elektroinstalace, provedlo se vnitřní obložení palubkami. Podlaha je zateplená a položená krytina. Jsou vyrobené přední i zadní stylové dveře a lítačky, schodiště s balkonem, nové osvětlení, bar na obsluhu, krbová kamna s výměníkem a radiátory do celého objektu. Částečně byly zrekonstruovány vodní řády a odpady. Na základě těchto dokončených prací mohl být objekt předběžně zkolaudován.

Část materiálu nám hradil Městys Suchdol nad Odrou, další finanční prostředky jsme získali od sponzorů a dárců. Na rekonstrukci objektu jsme použili i kompletní výdělek z ročních akcí Western klubu. Veškeré práce členové a přátelé WK dělají bez nároku na mzdu, takto bylo odpracováno již cca 3500 brigádnických hodin.

V příštím roce plánujeme další práce na rekonstrukci objektu, t.j. dokončení místnosti v patře nad bývalým objektem kiosku (klubovna a knihovna), výrobu zábradlí, opravu odpadu, nákup obkladů a sanitárního vybavení, vybavení kuchyně, pokládku nové podlahy ve zděné časti budovy, vybudování WC pro veřejnost z bývalé vodárny a konečně i úpravu celého okolí v areálu Malá skála.

 

DĚKUJEME DÁRCŮM, KTEŘÍ NÁS JIŽ PODPOŘILI:

Jaroslavu a Dagmar Pantálkovým, Agrosumaku a.s., Bohemia Crystal - Renatě Caletkové, PONY EXPRESS p.s., Hance a Stanislavu Kutějovým,  Marii a Františkovi Bernoldovým, Martinu Hvězdovi a Radce Presové, jezdcům -  Pony Expressu, Jaroslavu Pohořelskému, Městu Odry, MUDr. Zdeňku Přecechtělovi, Veronice Staňkové, manželům Svobodovým, Rárovým, Valovým, Tošovským, Jaroňovým, Jaroslavu Zezulčíkovi, Petru Bartošíkovi, Mirkovi Graclíkovi, Jirkovi Klichovi, panu Mitašovi, ROMOTOPU s.r.o., také všem členům, kamarádům a přátelům Western Klubu.

 

Pokud byste nás chtěli také podpořit darem na rekonstrukci,

naše číslo účtu je: PS -  232678662 / 0300

Za Western klub Ludmila Tošovská

 

 

 
 
 
WESTERN KLUB BILANCUJE
Western klub a jeho svépomocná rekonstrukce areálu Malá skála s klubovnou Western klubu, klubem pro členy a přátele Western klubu s občerstvením, klubové prostory pro Dětský Western klub a poštovní stanice Post Office Pony Express č.21:
Kdo projekt financuje?
Městys Suchdol nad Odrou nám v roce 2016 poskytl návratnou finanční půjčku 350 tisíc, za které jsme nakoupili stavební dřevo na přístřešek, střechu a okna, krytinu na střechu a palubky na obklady.
 
Za peníze, které jsme získali od sponzorů a z výtěžku akcí pořádaných WK ve výši cca 322 tisíc, jsme nakoupili materiál na zateplení objektu, materiál na podlahu, zaplatili jsme tesařské, klempířské a elektrikářské práce.
 
Na rekonstrukci objektu Kletné 100 a úpravách areálu Malá skála se dosud odpracovalo neuvěřitelných dobrovolnických 3500 hodin. 
Na úpravách a rekonstrukci se podílelo v roce 2016 velké množství kamarádů z WK a Klubu přátel WK, největší dík za to, jak stavba roste, patří hlavnímu koordinátorovi stavby Miloši Lacinovi, který se denně věnuje objektu po stránce stavební i dodavatelské, neúnavným pracovníkům Ottovi Maderovi a Staňovi Kutějovi, který mimo jiné vyrobil do objektu originální westernová okna. Velký dík patří i dalším, kteří zde nezištně odpracovali velmi mnoho hodin, Josefu Havrlantovi, Jardovi Dubovému, Ládíkovi Řeháčkovi, Vencovi Honešovi. Nesmím zde zapomenout ani na Martu Matulovou, Jiřku Jaroňovou a Zdeňku Lacinovou, které se starají, aby naši dobrovolníci měli hodně sil a vaří jim.
Co už je hotové? 
Z venku to již sami vidíte, uvnitř se neustále i v zimě pracuje. Je provedeno zateplení skelnou vatou včetně parozábran, natažena nová elektroinstalace, jsou vsazena nová originální westernová okna, strop a zdi se obkládají palubkami, připravuje se zateplení a kostrukce podlahy. Kromě elektroinstalace se toto vše realizuje svépomocně bez nároku na mzdu.
A co nás ještě čeká? 
Kromě pravidelné činnosti dle kalendáře akcí na rok 2017 je cílem WK nadále budovat zázemí na Malé skále a dokončit rekonstrukci objektu Kletné 100. V roce 2017 nás tedy čeká:
 
- výroba dveří, zádveří, schodiště s balkonem, zateplení podlahy a položení krytiny, krbová kamna s komínem 
- původní zděnou již 30letou část objektu čeká nový kabát, výměna nefunkčních oken, zmodernizování kuchyně dle požadavků hygieny, dát do pořádku nefunkční, pravděpodobně ucpané odpady a zmodernizovat WC.
 
- upravit přírodní areál Malé skály a vytvořit přírodní amfiteátr
 
- zřídit první poštovní stanici PE v ČR „Post Office Pony Expressu č.21“ s mini historií Pony Expressu, která bude zároveň sloužit jako provozní zázemí Western klubu. 
Post Office Pony Expressu by se měla stát atrakcí pro turisty a cykloturisty a přispět tak k zajímavosti regionu.
 
- pro Dětský Western klub vybudovat letní zázemí v týpí s přírodní naučnou stezkou
 „Příroda na Kletné“, vybudovat dětský koutek s posezením.
Ano, nastavili jsme laťku hodně vysoko, ale když už jsme se do toho pustili, tak i s vaší pomocí to určitě dokážeme! Držte nám palce a pokud to půjde, pomozte nám :-) 
I když se to nezdá, pomáháte nám i tím, že chodíte na naše akce, zisk z akcí je plně použit na budování Malé skály. Takže děkujeme :-)
Pokud byste nás chtěli podpořit finančně, naše číslo účtu je: 232678662 / 0300
 
                                                                                                   Za spolek Western klub Lidka
WESTERN KLUB BILANCUJE ROK 2016
Western klub a jeho svépomocná rekonstrukce areálu Malá skála s klubovnou Western klubu, klubem pro členy a přátele Western klubu s občerstvením, klubové prostory pro Dětský Western klub a poštovní stanice Post Office Pony Express č.21:
Kdo projekt financuje?
Městys Suchdol nad Odrou nám v roce 2016 poskytl návratnou finanční půjčku 350 tisíc, za které jsme nakoupili stavební dřevo na přístřešek, střechu a okna, krytinu na střechu a palubky na obklady.
 
Za peníze, které jsme získali od sponzorů a z výtěžku akcí pořádaných WK ve výši cca 322 tisíc, jsme nakoupili materiál na zateplení objektu, materiál na podlahu, zaplatili jsme tesařské, klempířské a elektrikářské práce.
 
Na rekonstrukci objektu Kletné 100 a úpravách areálu Malá skála se dosud odpracovalo neuvěřitelných dobrovolnických 3500 hodin. 
Na úpravách a rekonstrukci se podílelo v roce 2016 velké množství kamarádů z WK a Klubu přátel WK, největší dík za to, jak stavba roste, patří hlavnímu koordinátorovi stavby Miloši Lacinovi, který se denně věnuje objektu po stránce stavební i dodavatelské, neúnavným pracovníkům Ottovi Maderovi a Staňovi Kutějovi, který mimo jiné vyrobil do objektu originální westernová okna. Velký dík patří i dalším, kteří zde nezištně odpracovali velmi mnoho hodin, Josefu Havrlantovi, Jardovi Dubovému, Ládíkovi Řeháčkovi, Vencovi Honešovi. Nesmím zde zapomenout ani na Martu Matulovou, Jiřku Jaroňovou a Zdeňku Lacinovou, které se starají, aby naši dobrovolníci měli hodně sil a vaří jim.
Co už je hotové? 
Z venku to již sami vidíte, uvnitř se neustále i v zimě pracuje. Je provedeno zateplení skelnou vatou včetně parozábran, natažena nová elektroinstalace, jsou vsazena nová originální westernová okna, strop a zdi se obkládají palubkami, připravuje se zateplení a kostrukce podlahy. Kromě elektroinstalace se toto vše realizuje svépomocně bez nároku na mzdu.
A co nás ještě čeká? 
Kromě pravidelné činnosti dle kalendáře akcí na rok 2017 je cílem WK nadále budovat zázemí na Malé skále a dokončit rekonstrukci objektu Kletné 100. V roce 2017 nás tedy čeká:
- výroba dveří, zádveří, schodiště s balkonem, zateplení podlahy a položení krytiny, krbová kamna s komínem 
- původní zděnou již 30letou část objektu čeká nový kabát, výměna nefunkčních oken, zmodernizování kuchyně dle požadavků hygieny, dát do pořádku nefunkční, pravděpodobně ucpané odpady a zmodernizovat WC.
- upravit přírodní areál Malé skály a vytvořit přírodní amfiteátr
- zřídit první poštovní stanici PE v ČR „Post Office Pony Expressu č.21“ s mini historií Pony Expressu, která bude zároveň sloužit jako provozní zázemí Western klubu. 
Post Office Pony Expressu by se měla stát atrakcí pro turisty a cykloturisty a přispět tak k zajímavosti regionu.
- pro Dětský Western klub vybudovat letní zázemí v týpí s přírodní naučnou stezkou
 „Příroda na Kletné“, vybudovat dětský koutek s posezením.
Ano, nastavili jsme laťku hodně vysoko, ale když už jsme se do toho pustili, tak i s vaší pomocí to určitě dokážeme! Držte nám palce a pokud to půjde, pomozte nám :-) 
I když se to nezdá, pomáháte nám i tím, že chodíte na naše akce, zisk z akcí je plně použit na budování Malé skály. Takže děkujeme :-)
Pokud byste nás chtěli podpořit finančním darem, naše číslo účtu je: 232678662 / 0300, do zprávy napíšte jméno a číslo mobilu a my se s vámo spojíme.
 
 Za spolek Western klub Lidka Tošovská, předseda
 
 
 
 
Únor 2017
Leden2017
 

15.10.2016 

 
Brigáda 8.10.2016
Stav k 24.9.2016
 
Stav k rekonstrukce k 19.9.2016
 

Jak Pony Express prostřednictvím Western klubu získal stálou stanici Post Office Pony Express a Western klub stálé zázemí pro pořádání každoročních akcí:
Pony Express, který má sídlo v Suchdole nad Odrou, má za sebou velmi dlouhou historii. Od svého vzniku v roce 1985 prošlo Pony Expressem desítky westernových jezdců ze Suchdolu nad Odrou a okolí a ze skromného podniku se časem stala evropská záležitost – Evropský Pony Express.
Přes tento vývoj zázemí Pony Expressu v Suchdole nad Odrou stagnovalo, soustředilo se na stálou expozici Pony Expressu v místním muzeu, ale zázemí pro pořádání akcí bylo „živelné“. Velmi chyběl stálý poštovní úřad, členové Pony Expressu se setkávali na různých místech, doposud se nepodařilo získat žádný uspokojivý prostor do trvalého užívání.
Na počátku se členové Pony Expressu v Suchdole nad Odrou scházeli na ranči u pana Bohumila Kašpárka, v prostorech bývalé hasičárny a v Kulturním domě. V roce 2013 byla prostřednictvím Western klubu, který má Pony Express jako svou nedílnou organizační součást, získána v bývalých provozovnách první oficiální klubovna. Klubovna sloužila ke schůzkám členů WK a Pony Expressu, také jako sklad inventáře WK a Pony Expressu. Pro setkávání s přáteli Western klubu a při pořádání větších akcí bylo nutné stálé stěhování do pronajatých prostorů na Sokoláku nebo v Kulturním domě.
Situace byla pro pravidelnou činnost Western klubu a Pony Expressu velmi náročná, často až neúnosná, proto se WK snažil společně s městysem Suchdol nad Odrou najít trvalé řešení otázky prostor pro činnost WK a Pony Expressu. Situace nazrála v tomto roce, klubovnou a stálým místem pro pořádání akcí WK a Pony Expressu by se měla stát Stanice Pony Expressu č.21 s klubovnou spolku v objektu bývalého kiosku u Kletenské přehrady. Pro tento záměr byla zpracována dle požadavků členů Pony Expressu a Western klubu studie Stanice, která by měla nejen vyhovět provozním požadavkům pro akce PE a WK, ale stát se i další turistickou zajímavostí Suchdolského regionu.
Koncepce stanice s hlavním požadavkem na westernový styl, 
který bude v souladu s přírodním areálem Malá skála, 
se skládá ze tří základních funkčních bloků
Stará zděná část budovy s možností využití pro prodej občerstvení i pro turisty, se zázemím kuchyně, skladu, WC, kanceláře. Je zde dostatečný prostor pro zřízení poštovního úřadu PE z čelní strany objektu směrem k cestě.
 
Klubovna WK bude umístěna v podkroví objektu. Vzhledem k charakteru využívání nebude klubovna celoročně vytápěná, ale je uvažováno v případě potřeby jen s jejím rychlým vytápěním lokálním topidlem.
 
Nově vybudovaná levá část objektu pro letní i zimní provoz je dle zpracované koncepce prostor ve velikosti cca 10x10 m, s možností využití i v zimě s lokálním topením pomocí krbu s výměníkem, kterým by se vyhřívala i zděná část budovy. Tento prostor bude sloužit jako shromažďovací pro akce PE a WK, zároveň dle požadavků po dohodě s městysem Suchdol nad Odrou i pro veřejnost.  

 

Úprava zakladové desky 2016


Úprava areálu Malá skála 2015