WESTERN KLUB z.s.

Spolek Western klub má ucelený a pevný kalendář kulturních a sportovních akcí. Daří se mu plnit hlavní myšlenku při svém založení, a to je dávat dohromady lidi, kteří chtějí svou aktivitou podpořit všeobecný rozvoj westernových aktivit v lokalitě Suchdolu nad Odrou.

WK z.s. svou činností propojuje 3 generace, propojuje zájmy mladých se zkušenostmi dospělých, podporuje mezigenerační předávání zkušeností a upevňování vzájemných tolerančních vztahů mezi synem, otcem, dědou, vnukem.

Současným cílem a hlavní aktivitou Western klubu je vybudování areálu Malá skála v blíz-kosti přehrady Kletné – Suchdol nad Odrou s první POŠTOVNOU koňské pošty Evropského Pony Expressu a SALOON s klubovnou a občerstvením. Areál Malá skála s poštovnou Pony Expressu by se měl stát jedním ze zajímavých turistických cílů westernového zaměření a díky pořádaným každoročním akcím Western klubu i vyhledávaným zábavním místem v regionu Poodří a Moravskoslezského kraje.  

 

Poslání spolku

Western klub se hlásí k westernovému životnímu stylu a cílem jeho působení je sdružovat lidi tohoto zaměření, kteří chtějí zároveň svou aktivitou podpořit všeobecný rozvoj westernových aktivit v lokalitě Suchdolu nad Odrou, posílit prestiž Muzea městyse Suchdolu nad Odrou s westernovou expozicí, vytvořit westernové zázemí pro členy a přátele WK z.s., rozvíjet zájmové i zábavní aktivity westernového zaměření pro širokou veřejnost Moravskoslezského regionu, úzce spolupracovat při rozvoji těchto aktivit s městysem Suchdol nad Odrou, s Muzeem městyse, občany Suchdolu nad Odrou a Moravskoslezským regionem. Westernový klub má dále cíl vytvářet a posilovat zázemí Evropského Pony Expressu jako hlavní pořadatel jízdy v Suchdole nad Odrou a zvyšovat informovanost občanů o Evropském Pony Expressu jak mezi občany městyse Suchdol nad Odrou, tak i v celém Moravskoslezském regionu. Hlavní činností spolku WK z.s. je aktivní naplňování shora uvedených cílů. WK z.s. podporuje všestranný rozvoj svých členů, což zahrnuje mimo jiné pořádání schůzek, potlachů, táborů, setkání a soutěží, pořádání sportovních i dalších volnočasových aktivit pro děti i dospělé, pořádání kurzů a školení atd. WK z.s. materiálně a technicky zabezpečuje provoz klubovny, stanice Pony Expressu, areálu Malé skály a tábořiště. 

Aktivity spolku 

Westernový areál Malá skála, Kletné se Saloonem se stal vyhledávaným turistickým, kulturním a společenským cílem a zázemím občanů Suchdolu nad Odrou a okolí, regionu Poodří i Moravskoslezského kraje. Pořádají se zde akce místního, regionálního i celorepublikového významu. Mezi naše pravidelné celoroční akce patří – pravidelné „Páteční klubové posezení nejen při kytarách“ s občerstvením, v lednu vyhlašujeme dětskou výtvarnou soutěž „Western a koně očima dětí“, v únoru probíhá archivace a doplnění exponátů do muzea Pony Expressu v Suchdole nad Odrou, v březnu pořádáme westernový „Josefovský country bál“ v Suchdole nad Odrou, v dubnu jsme aktivní účastníci akce „Česko uklízí a WK je u toho“, následuje dubnová akce pro jezdce a milovníky koní nazvaná „Jarní vyjížďka“ s westernovým hobby závodem a country zábavou na Saoonu Malá skála Kletné,  Westernovou burzou „Prodej, co nepotřebuješ – kup, co se ti hodí“ a tradičními soutěžemi hod podkovou a hod kloboukem.  V květnu probíhá na Saloonu oblíbená akce „Vzpomínka na kovboje“ s promítáním amatérských filmů, v červnu následuje veřejností hojně navštěvovaný „Westernový dětský den“, zábavně-soutěžní westernové odpoledne pro děti. Na Saloonu Malá skála probíhají schůzky jezdců Moravských větví Pony Expressu včetně Burzy, kde se rozdělují mezi jezdci úseky jízdy Evropského Pony Expressu. V době letních prázdnin je na Saloonu pořádáno páteční „Letní muzicírování“ s koncerty country kapel k tanci a poslechu. Největší akcí co do návštěvnosti a obliby je červencový „Suchdolský country fest“, kde se ve dvou dnech vystřídá na přírodním podiu cca 20 skvělých kapel. Pro děti pořádá WK o prázdninách dva příměstské tábory. Saloon slouží i jako stanice a poštovna „Koňské pošty Pony Express“, v srpnu zde staví a přebírá poštu každoroční jízda Evropského Pony Expressu.  WK se každoročně účastní se stánkem na Dnu městyse Suchdol nad Odrou. V září je pořádán na Malé skále Kletné opět veřejností hojně navštěvovaný „Gulášfest“, kde 12 týmů soutěží před odbornou porotou o nejlepší guláš. V říjnu se uskutečňuje na Saloonu Malá skála akce opět pro jezdce a milovníky koní, tradiční „Hubertova jízda“ s westernovými hobby závody. Roční bilanci pořádaných akcí na Saloonu Malá skála pak uzavírají - v listopadu Klubové westernové posezení s hudbou, v prosinci pak Mikuláš pro děti, setkání Přátel western klubu na Stříbrném jezírku a na konec roku Silvestr na Saloonu.

V roce 2024 proběhne jubilejní hvězdicovitá jízda Evropského Pony Expressu s cílem v Suchdole nad Odrou. Western klub byl pověřen Radou Evropského Pony Expressu jako pořadatel oslav jubilejního 40. výročí jízdy Pony Expressu v Suchdole nad Odrou, která proběhne 24.8.2024. 

Naši každoroční činnost řídíme dle zájmu a ohlasů veřejnosti tak, aby naše působení přispělo v co největší míře pro zábavu, relaxaci a osvětu občanů Suchdolu nad Odrou a okolí a zároveň přispělo k oživení a rozvoji westernového zázemí v našem regionu. 

www.westernklub.cz

www.suchdolskycountryfest.cz

*********************************************************************************************

2022
 

 

Rekonstrukce k 30.11.2020

2019

Rekonstrukce k 4.2.2017

Rekonstrukce k 22.10.2016

Areál byvalého kiosku jsme dostali do výpůjčky od městyse

 

Podilíme se také na tvorbě Westernové expozice místního muzea v Suchdole nad Odrou

a tvoří se zázemí pro vlastní country kapelu, Dětský western klub, Klub přátel WK a Pony Expressuhledá se zázemí pro Westernové akce.

V současnosti  pořádáme kulturně-společenské akce určené i pro  pro děti i dospělé. Celorepublikovou akcí je například soutěž v kreslení určená pro děti z MŠ i ZŠ. Děti kreslí výkresy na různá témata spojená s westernskou činností, následně probíhá výstava těchto obrázků s doprovodným westernovým programem. Pro děti je také každoročně pořádán westernový dětský den. Jednou za rok se koná tradiční Josefovský country bál, který je vyhlášený široko daleko a sjíždějí se na něj příznivci country a westernu i ze vzdálenějších Čech. Velmi známý je také Suchdolský country fest, jehož součástí je soutěžní přehlídka amatérských country kapel z blízkého i širokého okolí. Dále se koná Jarní vyjížďka Oderskými vrchy, tato akce je však určena i pro pěší. V programu Western Klubu je spousta dalších obdobných akcí .