WESTERN KLUB z.s.

Westernový klub jsme založili v roce 2009 i s myšlenkou a cílem dát dohromady lidi, kteří chtějí svou aktivitou podpořit všeobecný rozvoj westernových aktivit v lokalitě Suchdolu nad Odrou. Všichni vědí, že městys Suchdol nad Odrou je vyhlášenou kolébkou Pony Expressu s jeho vynikajícími jezdci a 35 letou historií jízd Pony Expressu, že ve středu městyse je krásné muzeum Pony Expressu s mnoha již historickými předměty a dokumenty, že v Suchdolu nad Odrou žil a působil mezi milovníky koní a westernového života na Moravě všeobecně známý "Hospodář ", který na svém ranči hostil mnohé republikové celebrity a proslavil se právě jako jeden ze zakladatelů jízd Pony Expressu v tehdejším Československu atd.

V Suchdole a okolí žije mnoho chovatelů koní a lidí, kterým se koně a westernový způsob života staly největším životním zájmem a stylem a je zde velké přírodní zázemí právě pro milovníky jízdy v sedle a krásná místa, která se nabízejí k vyjížďkám i táboření. Za 10 roků působení se nám podařilo spojit westernově cítící nadšence z regionu Suchdolu nad Odrou a zapojit je do pořádání různých akcí jak aktivně, tak i jako diváky. Některé naše akce se staly i celorepublikově známými, např. dětská výtvarná soutěž „Western a koně očima dětí“. Vyvíjíme stálou snahu při rozšiřování expozice muzea Pony Expressu a působíme osvětově na širokou veřejnost psaním článků do periodik, pořádáme besedy a výstavy s westernovou tématikou. Rozvíjíme neustále vlastní zázemí.

Od městyse Suchdol nad Odrou jsme v srpnu 2015 na 25 let dostali do výpůjčky areál bývalého kiosku na přehradě Kletné. S podmínkami, že ročně do areálu vložíme v úpravách 20 tisíc korun a budeme si platit spotřebu energie a vody, vývoz žumpy...
Domluvili jsme se na názvu areálu MALÁ SKALÁ se stálou post office Pony Express - STANICE PONY EXPRESSU č.21 - v současnosti rekonstrukci a sliží jako klubovna a klub s občerstvením k setkávání a jednání členů Pony Expressu, členů a přátel Western klubu, ke schůzkám dětské části Western klubu atd.  

Mezi naše pravidelné každoroční náročné westernové projekty pro širokou veřejnost dnes patří - Dětská výtvarná westernová soutěž s celorepublikovou působností - již 10. ročník Suchdolský Country fest - již 9. ročník, Westernové závody o sedlo s dostihem - již 10 ročník. Mezi další akce patří každoroční beseda „Vzpomínka na kovboje“ s promítáním, Westernový dětský den, Jarní a Hubertova jízda, Josefovský country bál, posezení při kytarách atd. Při příležitosti 37. výročí Pony Expressu jsme zpřístupnili expozici Evropského Pony Expressu v muzeu. Byli jsme pověřeni Radou Evropského Pony Expressu jako pořadatelé oslav 35. výročí jízd Pony Expressu v Suchdole nad Odrou. Naši každoroční činnost řídíme dle zájmu a ohlasů veřejnosti tak, aby naše působení přispělo v co největší míře pro zábavu, relaxaci a osvětu občanů Suchdolu nad Odrou a okolí a zároveň přispělo k oživení a rozvoji westernového zázemí v našem regionu. 

A co nás čeká v roce 2021 a další roky?
Rok 2020 byl pro nás tak jako i pro valnou část naší společnosti velmi náročný a nepříznivý, i to málo co jsme v roce 2020 na akcích vydělali, jsme použili na rekonstrukci, ale pro vládní omezení a nedostatek finančních prostředků jsme nestihli úpravu plochy před podiem na bezproblémové postavení velkoplošného stanu, obložení zadní zděné části srubovými palubkami, obložení zídky a zastřešení malého podia a posezení u zídky, rekonstrukce chatek, které mají sloužit jako sklad a při akcích jako zázemí pro účinkující a pro děti jako zázemí při venkovních hrách, nové oplocení areálu, úpravu svahu nad dětským koutkem, dokončení balkonu v zadní části Saloonu a vybudování sociálek s venkovním přístupem. To jsou tedy práce, které nás ještě čekají a věříme, že v roce 2021 se nám jich podaří většinu realizovat. 

Náš spolek se každým rokem rozšiřuje, kromě stálých členů máme své Přátele Western klubu 

a Pony Expressu, Dětský western klub, Klub nadšenců, kterým se líbí činnost Western klubu. Setkáváme se dle potřeb spolku i neorganizovaně, vše, co děláme, děláme z lásky a pro radost. Westernový areál Malá skála Kletné se Saloonem se stal vyhledávaným turistickým, kulturním a společenským cílem a zázemím občanů Suchdolu nad Odrou a okolí, regionu Poodří i Moravskoslezského kraje. Pořádáme zde akce místního, regionálního i celorepublikového významu. Suchdol nad Odrou je známým poštovním uzlem jezdců Evropského Pony Expressu, máme za sebou již 38. ročník jízdy Pony Expressu. Vyhledávanou kulturní akcí Western klubu je například dvoudenní Suchdolský country fest, kde v roce 2022 soutěžilo 20 amatérských kapel, máme za sebou již 5 ročníků oblíbeného a hojně navštěvovaného Gulášfestu. Westernoví jezdci se scházejí na Jarní vyjížďce a Hubertově jízdě, kde pro nejezdící pořádáme tradiční soutěže jako např. hod podkovou a hod kloboukem o hodnotné ceny. Western klub se věnuje i dětem, pořádáme Westernové dětské odpoledne plné her a soutěží, příměstské tábory, turnaje v Člověče nezlob se!, letos k nám zavítal i Mikuláš s družinou. Pro místní pořádáme každý letní pátek muzicírování s koncerty kapel k poslechu i tanci, po celý rok běží páteční setkávání kamarádů při kytarách. Nechybí brigády jako Česko uklízí a my jsme u toho, kosení trávy, udržovaní skalky, výzdoba květinovými truhlíky, chystání dřeva na zimu, velikonoční a vánoční zdobení atd. Letos Saloon vyzdobily stylizované jesličky s Ježíškem. 

Co jsme dokončili v roce 2022

V zimních měsících jsme zrekonstruovali poslední skladovou místnost na technickou skladovou část. Opravili jsme poškozené odpady, zřídili a vybavili potřebnou dílnu, vybavili a vymalovali prostory pro příjem materiálu, vybrousili podlahu Saloonu po zatečení poškozených odpadů a nalakovali. Po letním provozu zkontrolovali, opravili a natřeli mobiliář. Zjara jsme se pustili do zastřešení malého pódia a přístřešku, které se nám velice podařilo a v letních měsících mělo úspěšnou premiéru na letním Muzicírování. Začali jsme opravovat téměř rozpadlé chatky, dnes jsou 4 z nich zrekonstruované a vybavené mobiliářem a již v roce 2023 začnou sloužit pro případné ubytování. Odpracovali jsme 1 230 brigádnických hodin na technickém zhodnocení areálu Malá skála Kletné 100.

Co nás čeká v roce 2023

Z důvodu pozdního obdržení stavebního povolení jsme museli venkovní WC s bezbariérovým přístupem spolu s vydlážděním přístupového vchodu přeložit na rok 2023. Na finanční prostředky, které jsme dostali na nákup materiálu, požádáme zastupitelstvo Městyse Suchdol nad Odrou o přeložení na rok 2023. Je pravda, že finanční prostředky, které máme k dispozici, nepostačí z důvodu neustálého zdražování materiálů a že na elektrikářské, topenářské, vodařské, tesařské a klempířské práce si budeme muset pozvat řemeslníky, což bude velká finanční zátěž a budeme proto vděčni za každý finanční příspěvek, který dostaneme darem nebo vyděláme na akcích, uvítáme i sponzorskou odbornou řemeslnou pomoc. Dále nás v příštím roce čeká obnovení nátěrů na celé venkovní části Saloonu a na setech na sezení, obnovení ubrusů na stolech, dokončení rekonstrukce páté chatky, rekonstrukce ohniště, rekultivace svahu za chatkami a jejich okolí, dokončení oplocení, odvodnění svahu od skály až ke skalce a zatravnění plochy. Dalším plánem je vybudování malé přírodní naučné stezky „Příroda na Malé skále“ ve vrchní časti areálu za chatkami s různými naučnými a pocitovými prvky pro děti i dospělé. 

 

Rekonstrukce k 30.11.2022
 

 

Rekonstrukce k 30.11.2020

2019

Rekonstrukce k 4.2.2017

Rekonstrukce k 22.10.2016

Areál byvalého kiosku jsme dostali do výpůjčky od městyse

 

Podilíme se také na tvorbě Westernové expozice místního muzea v Suchdole nad Odrou

a tvoří se zázemí pro vlastní country kapelu, Dětský western klub, Klub přátel WK a Pony Expressuhledá se zázemí pro Westernové akce.

V současnosti  pořádáme kulturně-společenské akce určené i pro  pro děti i dospělé. Celorepublikovou akcí je například soutěž v kreslení určená pro děti z MŠ i ZŠ. Děti kreslí výkresy na různá témata spojená s westernskou činností, následně probíhá výstava těchto obrázků s doprovodným westernovým programem. Pro děti je také každoročně pořádán westernový dětský den. Jednou za rok se koná tradiční Josefovský country bál, který je vyhlášený široko daleko a sjíždějí se na něj příznivci country a westernu i ze vzdálenějších Čech. Velmi známý je také Suchdolský country fest, jehož součástí je soutěžní přehlídka amatérských country kapel z blízkého i širokého okolí. Dále se koná Jarní vyjížďka Oderskými vrchy, tato akce je však určena i pro pěší. V programu Western Klubu je spousta dalších obdobných akcí .