Klub - Přátele Western klubu

Klub - Přátele Western klubu

Přátele Western klubu Klub přátel Western klubu je neformální sdružení osob, které se rozhodly přihlásit k myšlenkám westernu a zároveň podporovat úsilí Western klubu o sdružovaní kamarádů všech věkových kategorii . Cílem je vytvořit skupinu příznivců klubu, kteří sdílejí westernové ideály a na něž se budeme moci obrátit v případě potřeby. Druhým hlavním důvodem existence klubů je umožnit Western klubu získat stálý zdroj příjmů, jímž by snižovalo svou závislost například na příjmech dotačního charakteru. Finance získané coby dary od členů přátel western klubu zůstávají k dispozici Western klubu a žádná část z nich není převáděna na jiné účely než na rekonstrukci Stanice Pony Express č. a Areálu Malá Skala Klub vzniká z iniciativy rady WK. Předseda spolku (statutární orgán) je garantem jeho fungování. Klub je neformálním sdružením, veškeré hospodaření je prováděno přes hospodaření...

Přihláška do klubu Přátel Western klubu

Přihláška ke stažení, vyplněnou přihlášku pošli na: Western klub z.s. Kletné 100 742 01 Suchdol nad Odrou westernklub@centrum.cz MIX_2017_prihlaška.docx (13,2 kB)