11. ROČNÍKU DĚTSKÉ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE  

„WESTERN A KONĚ OČIMA DĚTÍ
na téma KONĚ & HŘÍBATA“.

Pandemie korona viru v naší republice výrazně poznamenala i námi vyhlášený 11. ročník dětské výtvarné soutěže Koně a hříbata očima dětí. I přesto, že příjem dětských prací byl prodloužen do 31.5.2020, bylo do soutěže doručeno pouze 78 prací z deseti tříd ZŠ. Z tohoto důvodu byl zrušen Westernový dětský den, kde měla proběhnout výstava soutěžních dětských prací a naše odborná komise pouze vybrala z každé kategorie nejlepší práce, které obdarujeme diplomem a drobným dárkem. Diplom a dárek zašleme dětem poštou na udanou adresu. 

1. kategorie MŠ:

Kristýna Macháčková - Lanškroun 

Anna Hoboďová - Praha 3 

2. kategorie 1. - 3. r. :

Adela Svobodová - ZŠ a MŠ Chrášťany 

Laura Krejzová - ZŠ a MŠ Chrášťany 

Valentýna Jarošová - ZŠ Heřmanice n. Odrou 

3. kategorie 4. - 6. r.:

Nikola Harantová - ZŠ Mělník 

Laura Salay - ZŠ Markvartovice 

Gabriela Říhová - ZŠ Mělník 

4. kategorie 7. - 9. r.: 

Marcela Šimíčková - ZŠ Ostrava - Zábřeh 

Kateřina Milníčková - ZŠ Pohořská - Odry

Viktorie Večerková - Kamarovské chaloupky - Opava 

Zajímavé téma letošního 11. ročníku celorepublikové dětské výtvarné soutěže Koně a hříbata očima dětí přesouváme na rok 2021 s tím, že ty práce, které jste nám zaslali v roce 2020, budou do soutěže znovu zařazeny i v roce 2021.

Děkujeme za pochopení, že tato situace nevznikla naší vinou a věříme, že nám zachováte svou přízeň i v dalších ročnících této výtvarné soutěže. 
Ludmila Tošovská, předseda spolku

 

**********************************************

Vyhlašujeme opět výtvarnou přehlídku a soutěž pro předškoláky a základní školy. Velice nás těší zájem a odezva účastníků ze všech koutů republiky, neboť každým rokem se do přehlídky výtvarné tvorby zapojuje více škol. Proto vystavujeme a oceňujeme každoročně stále více dětských prací. Předávání diplomů a cen se stalo tradičně pro děti, ale i celou jejich rodinu velkou událostí. Dítě je mnohdy poprvé takto veřejně oceňováno za své výtvarné nadání, a to z rukou osobností Pony Expressu a veřejného života. Celá slavnost a výstava proběhne v krás-ném přírodním prostředí areálu Malá skála - Kletné za účasti médií. Vybrané děti jsou odměňovány diplomy a dárky, na kterých se podílí Městys Suchdol nad Odrou, Western klub z.s. a sponzoři soutěže. Bude celkem odměněno 60 dětských prací. Ceny je třeba osobně převzít, není v našich silách ani finančních možnostech ceny zasílat.

CÍL PROJEKTU:

Smyslem celého projektu je podpořit zájem dětí o přírodu a westernové aktivity pomocí tvůrčí seberealizace a zaměřit jejich vnímání „od počítačů do přírody“.

CÍLOVÁ SKUPINA: Děti od 5 do 15 let.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE PRO CÍLOVÉ SKUPINY DĚTÍ: 

1. kategorie: MŠ – předškoláci – pracuje na práci jako celek
téma: hříbata – na pastvě, ve stodole, u klisny

2. kategorie: 1. - 3. třída ZŠ
témata: koně pracovní – v lese, v policii, na vystoupeních, ve voze 

3. kategorie: 4. - 6. třída ZŠ
téma: koně závodní – parkur, dostih, rodeo, traill 

4. kategorie: 7. - 9. třída ZŠ
téma: koně – v sedle, v bričce, v maratonce, v kočáře

ČASOVÝ HARMONOGRAM

15. 1. 2020 zveřejnění propozice a rozeslání přihlášek na školy.
31. 5. 2020 uzávěrka příjmu dětských prací
16. 6. 2020 výběr semifinalistů odbornou porotou
20. 6. 2020 WESTERNOVÝ DĚTSKÝ DEN
a VÝTVARNÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH PRACÍ - zrušeno

 PŘEDÁVÁNÍ DIPLOMŮ A CEN - poštou

27.7. - 31. 7. 2020 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR s Blankou
03.8. - 07. 8. 2020 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR s Terkou

PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI:

Výtvarné soutěže se mohou zúčastnit pouze děti MŠ – předškoláci a děti základních škol. Výtvarná práce je výhradně prací dítěte bez zásahu dospělého. Maximální formát ani technika prací není omezena. Díla nepaspartujte, práce fixujte. Počet zasílaných děl z jedné třídy je omezen na max 10 prací. Jsou přijímány pouze originály děl. Nepřijímáme kopírované, skenované práce. Každá výtvarná práce (dílo) musí být označena údaji na zadní straně: kategorie, třída, věk žáka, jméno a adresa, emailový kontakt (nebo na zadní straně nalepená přihláška viz vzor na konci přihlášky). 

Pokud nebudou díla obsahovat uvedené náležitosti, nebudou zařazena do soutěže!!!

INFORMACE PRO VÝTVARNÉHO PEDAGOGA:

Po zkušenostech z minulých let zadáváme výtvarná témata v dané kategorii, je pro nás důležitá především vlastní tvořivost a nápaditost dítěte. Těšíme se na zaslání dětských prací s libovolnou technikou, které jsou něčím zajímavé a inspirující, nebo se dětem mimořádně povedly.

Mezi hlavní hodnotící kritéria odborné poroty složené z výtvarníků, pedagogů ZŠ, fotografa a grafika patří: samostatný, osobitý a přirozený rukopis dětského výtvarného projevu bez výtvarného diktátu pedagoga a bez použití šablon. Jde nám výhradně o tvořivost a nápaditost dítěte. Prosíme, nezasílejte nám ofocené kopie prací, omalovánky, shodně řešené práce od různých dětí např. dle návodu učitelky, dle šablon. 

Z minulých let máme zkušenost, že žádáte o vrácení vašich výtvarných prací. K tomu předem avizujeme, že není v našich silách ani finančních možnostech výtvarné práce vracet.

Nechceme nezdravě soutěžit, protože všechny obrázky jsou něčím zajímavé a krásné. Chceme prezentovat práci škol v oblasti výtvarné tvořivosti. Tím, že vybrané práce vystavíme a oceníme, umožníme dětem zažít úspěch. Chceme poskytnout pedagogům zpětnou vazbu, která není hodnocením dobře – špatně, ale která inspiruje a podporuje.

Účastí v soutěži převádí účastník veškerá práva související se zaslaným dílem na organizátora soutěže, souhlasí s dodržováním níže uvedených oficiálních pravidel soutěže s tím, že všechna rozhodnutí organizátora přijme jako konečná. 

Účastník soutěže souhlasí s tím, aby zaslané dílo mohlo být využito na připravovaný projekt „Westernové zázemí pro realizaci kulturních akcí Western klubu z.s.“ a výstupy soutěže budou nejen předmětem obvyklé výstavy, ale bude s nimi i dále pracováno v rámci přípravy jednotlivých westernových akcí a ve sdělovacích prostředcích, v projektech odboru tisku a publicity WESTERN KLUBU z.s., výtvarné dílo může být pro účely těchto projektů rozmnožováno, rozmnoženiny díla mohou být rozšiřovány, rozmnoženiny díla mohou být půjčovány či vystavovány a dílo může být sdělováno veřejnosti, zejména prostřednictvím počítačové sítě. Právo využít dílo výše uvedeným způsobem se poskytuje bezúplatně. Vyhlašovatel vzhledem k velkému počtu výtvarných prací a omezenému výstavnímu prostoru není povinen vystavit na přehlídce každé dílo přihlášené do soutěže. 

O CO BUDETE SOUTĚŽIT

Hlavními cenami jsou knihy s elektronickým perem, mobil, kreslicí tablet,předplatné časopisu koně&hříbata, vstupenky do Šiklandu, výtvarné sady, sportovní hry, společenské hry, knihy, sportovní náčiní, trika…

VYHODNOCENÍ PRACÍ

Proběhne nejpozději do 16. 6. 2020 odbornou komisí:
Rodeový jezdci – Matěj, Miluška a Jaroslav Tomšíkové
Starosta Městyse Suchdol nad Odrou - Ing. Richard Ehler
Výchovný pedagog - Blanka Hrbáčová a Tereza Kabeláčová
Učitelka MŠ - Simona Adánková
Grafik a fotograf Ing. - Jaroslav Tošovský
Danuše Polášková, Marta Matulová, 

POSTUP DO SEMIFINÁLE

Bude přímo oznámen školám s uvedením postupujících prací a postupujícím žákovi nebo kolektivu, dále bude zveřejněn na webových stránkách www.westernklub.cz. Do semifinále bude vybráno 15 nejlepších výtvarných prací z každé kategorie. Soutěžícím bude rozděleno celkem 80 cen. 

FINÁLE – VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH PRACÍ 

Datum uskutečnění 20. června 2020 od 14 hodin. 
Ceny se budou předávat na WESTERNOVÉM DĚTSKÉM ODPOLEDNI v rekreačním areálu Malá Skála - Kletné, Suchdol nad Odrou (za nepříznivého počasí v Kulturním domě v Suchdole nad Odrou).

ZDE PROBĚHNE I VÝSTAVA - PŘEHLÍDKA SOUTĚŽNÍCH DĚTSKÝCH PRACÍ 

a bude připraven bohatý program s westernovo-indiánskou tématikou „Na indiánské stezce" za doprovodu moderátora. Nebudou chybět indiáni, týpí, jízda na koních a ve formance, střelba z luku, hod podkovou, malování na tělo, práskání bičem, lasování a spousta jiných zajímavých ukázek a soutěží s workshopem pro děti. Pro dětské nesoutěžní návštěvníky jsou připraveny dárky, jako např. časopisy a pohlednice od vydavatelství časopisu Koně & hříbata, Pastelka, pohlednice Pony Expressu, sladkosti a odměny pro soutěžíce… 

VEDOUCÍ A ZÁŠTITA PROJEKTU

Ludmila Tošovská
Starosta Městyse Suchdol nad Odrou 

Patroni soutěže: 
Časopis Koně&hříbata
Městys Suchdol nad Odrou
Jezdci Moravského Pony Expressu
W-club z.s
Tiskárna Morčinko

KONTAKTNÍ MÍSTO PRO DORUČENÍ - PŘÍJEM SOUTĚŽNÍCH PRACÍ:

Soutěžní díla je nutné zaslat nebo osobně dodat nejpozději do 30. 4. 2020.
Bližší informace: Ludmila Tošovská, tel. 775 609 672, email: westernklub@centrum.cz

ZASÍLACÍ A DODACÍ POŠTOVNÍ ADRESA:

Kulturní dům Suchdol nad Odrou
Do levého rohu - soutěž Western klubu 2020
Sportovní ulice, 742 01 Suchdol nad Odrou

PRO OSOBNÍ DORUČENÍ VÝTVARNÝCH PRACÍ:

Kulturní dům Suchdol nad Odrou
Marta Matulová, pondělí - pátek v době 8.00 - 13.00 hod.
v jiném termínu po telefonické domluvě na tel. 732 859 005 

Těšíme se na Vaši účast a přejeme školám i autorům mnoho zdaru!                                                                         

 Členové spolku Western klubu z.s.

https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/5584.html