WESTERN KLUB z.s. má celoroční plán akcí pro dospělé i děti. Dětský projekt pod názvem „Více westernu pro děti aneb od počítače do přírody“ se skládá ze čtyř menších projektů. Jeden z nich je celorepubliková výtvarná soutěž, letos již 8. ročník pod názvem „Western a koně očima dětí", druhý projekt je westernový dětský den. V rámci westernového dětského dne probíhá i výstava a finále soutěže výtvarných prací, letos na téma ŽIVOT V PŘÍRODĚ. Třetí část projektu je: „INDIÁNSKOU STEZKOU za zlatým pokladem “a čtvrtá část projektu  „HURÁ  JSME   V PŘÍRODĚ  “ je týdenní zájmový program pro děti a je určen dětem ze severomoravského kraje. 
Myšlenkou projektů je aktivní zapojení co největšího počtu dětí a zvyšování jejich zájmu o přírodu. Programová náplň letošního ročníku má za cíl seznámit děti s tím, co všechno mohou vidět a najít v přírodě kolem sebe, naučit se životu v přírodě, sblížit se s ní a umět ji účinně chránit. 
Do projektu chceme zapojit i rodiče, prarodiče - propojení 3 generací, propojení zájmů mladých se zkušenostmi dospělých. Předávat zkušenosti a upevňovat toleranci mezi synem, otcem, dědou, dcerou, matkou …
 

PRVNÍ ČÁST PROJEKTU

 

VÝTVARNÁ PŘEHLÍDKA A SOUTĚŽ 
„WESTERN A KONĚ OČIMA DĚTÍ“

IX. ročník dětské výtvarné soutěže je na téma ŽIVOT V PŘÍRODĚ

Vyhlašujeme opět výtvarnou přehlídku a soutěž pro předškoláky a základní školy. Velice nás těší zájem a odezva účastníků ze všech koutů republiky, neboť každým rokem se do přehlídky výtvarné tvorby zapojuje více škol. Proto vystavujeme a oceňujeme každoročně stále více dětských prací. Předávání diplomů a cen se stalo tradičně pro děti, ale i celou jejich rodinu velkou událostí. Dítě je mnohdy poprvé takto veřejně oceňováno za své výtvarné nadání, a to z rukou osobností Pony Expressu a veřejného života. Celá slavnost a výstava proběhne v krásném přírodním prostředí areálu Malá skála - Kletné za účasti médií. Vybrané děti jsou odměňovány diplomy a dárky, na kterých se podílí Městys Suchdol nad Odrou, Western klub z.s. a sponzoři soutěže. Bude celkem odměněno 80 dětských prací. 
Ceny je třeba osobně převzít, bohužel není v našich silách ani finančních možnostech ceny zasílat.
 
CÍL PROJEKTU:
Smyslem projektu je podpora kreativity a tvůrčího přístupu dětí a pedagogů pomocí výtvarné tvorby. 
CÍLOVÁ SKUPINA:
Děti od 5 do 15 let.
 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE PRO CÍLOVÉ SKUPINY DĚTÍ:
 

1. kategorie: MŠ - předškoláci - pracuje na práci jako celek 
téma: život v potoce  

2. kategorie: 1. - 3. třída ZŠ
témata: život na louce

3. kategorie: 4. - 6. třída ZŠ 
téma: život v lese

4. kategorie: 7. - 9. třída ZŠ 
téma: život v hmyzím hotelu, ptačí budce

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM

 
15.1.2018  zveřejnění propozice na www.westernklub.cz a rozeslání přihlášek na školy.
30.4.2018  uzávěrka příjmu dětských prací
20.5.2018  výběr semifinalistů odbornou porotou
16.6.2018  výtvarná přehlídka dětských prací a předávaní diplomů a cen

 

PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI:

Výtvarné soutěže se mohou zúčastnit pouze děti MŠ - předškoláci a děti základních škol. Výtvarná práce je výhradně prací dítěte bez zásahu dospělého. Maximální formát ani technika prací není omezena. Díla nepaspartujte, práce fixujte.
Počet zasílaných děl jedné organizace je omezen počtem max. 10 prací z jedné třídy, které sami do soutěže vyberete. Jsou přijímány pouze originály děl. Nepřijímáme kopírované nebo skenované práce.
Každá výtvarná práce (dílo) musí být označena údaji na zadní straně:
kategorie, třída, věk žáka, jméno a adresa, emailový kontakt  (nebo na zadní straně nalepená přihláška viz vzor na konci přihlášky). 
Pokud nebudou díla obsahovat uvedené náležitosti, nebudou zařazena do soutěže !!! 

 

INFORMACE PRO VÝTVARNÉHO PEDAGOGA:

Po zkušenostech z minulých let zadáváme výtvarná témata v dané kategorii, je pro nás důležitá především tvořivost a nápaditost dítěte. Těšíme se na zaslání dětských prací s libovolnou tématikou i technikou, které jsou něčím zajímavé a inspirující, nebo se dětem mimořádně povedly.
Mezi hlavní hodnotící kritéria odborné poroty složené z výtvarníků, pedagogů ZŠ, fotografa, grafika patří: samostatný, osobitý a přirozený rukopis dětského výtvarného projevu bez výtvarného diktátu pedagoga a bez použití šablon. Jde nám výhradně o tvořivost a nápaditost dítěte. Prosíme, nezasílejte nám ofocené kopie prací, omalovánky, shodně řešené práce od různých dětí např. dle návodu učitelky, dle šablon. Dále práce, ve kterých se objevují materiály jako je krupice, mák, zrní, písek, vata, vatové tampony apod. Tyto práce jsou spíše výrobkem a záležitostí pracovní výchovy.
Z minulých let máme zkušenost, že žádáte o vrácení vašich výtvarných prací. K tomu předem avizujeme, že není v našich silách ani finančních možnostech výtvarné práce vracet.
Nechceme nezdravě soutěžit, protože všechny obrázky jsou něčím zajímavé a krásné. Chceme prezentovat práci škol v oblasti výtvarné tvořivosti. Tím, že vybrané práce vystavíme a oceníme, umožníme dětem zažít úspěch. Chceme poskytnout pedagogům zpětnou vazbu, která není hodnocením dobře - špatně, ale která inspiruje a podporuje.
Účastí v soutěži převádí účastník veškerá práva související se zaslaným dílem na organizátora soutěže, souhlasí s dodržováním níže uvedených oficiálních pravidel soutěže s tím, že všechna rozhodnutí organizátora přijme jako konečná. 
 
Účastník soutěže souhlasí s tím, aby zaslané dílo bylo využíváno na připravovaný projekt „Westernové zázemí pro realizaci kulturních akcí Western klubu z.s.“ a výstupy soutěže budou nejen předmětem obvyklé výstavy, ale bude s nimi i dále pracováno v rámci přípravy jednotlivých westernových akcí a ve sdělovacích prostředcích, v projektech odboru tisku a publicity WESTERN KLUBU z.s., výtvarné dílo může být pro účely těchto projektů rozmnožováno, rozmnoženiny díla mohou být rozšiřovány, rozmnoženiny díla mohou být půjčovány či vystavovány a dílo může být sdělováno veřejnosti, zejména prostřednictvím počítačové sítě. Právo využít dílo výše uvedeným způsobem se poskytuje bezúplatně. Vyhlašovatel není povinen vystavit na přehlídce každé dílo přihlášené do soutěže. 
 

VYHODNOCENÍ PRACÍ

Proběhne nejpozději do 8.5.2018 odbornou komisí: 
Výtvarník Zdeněk Valchář
Grafik a fotograf Ing. Jaroslav Tošovský
Starosta Městyse Ing. Richard Ehler
Výchovný pedagog Sylva Vašková, Dis
Milka Klichová, Jirja Bělůnek, Jitka Bělůnková
 

POSTUP DO SEMIFINÁLE

Bude přímo oznámen školám s postupujícími pracemi a individuálním postupujícím, dále bude zveřejněn na webových stránkách 

 

FINÁLE – VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH PRÁC 

Datum uskutečnění 16. června 2018 od 14 hodin. 
Ceny se budou předávat na WESTERNOVÉM DĚTSKÉM ODPOLEDNI v rekreačním areálu Malá Skála - Kletné, Suchdol nad Odrou (za nepříznivého počasí v Kulturním domě v Suchdole nad Odrou.) 
Zde proběhne výstava - přehlídka soutěžních dětských prací a bude připraven bohatý program s indiánskou tématikou „Na indiánské stezce" za doprovodu moderátora. Nebudou chybět indiáni, týpí, jízda na koních a ve formance, střelba z luku, hod tomahavkem, malování na tělo, paintballová soutěž, práskání bičem, lasování a spousta jiných zajímavých ukázek a soutěží s workshopem pro děti. Pro dětské nesoutěžní návštěvníky jsou připraveny dárky, jako např. časopisy a pohlednice od vydavatelství časopisu Koně & hříbata, Pastelka, pohlednice Pony Expressu, sladkosti … 
 

VEDOUCÍ A ZÁŠTITA PROJEKTU

Ludmila Tošovská 
Starosta Městyse Suchdol nad Odrou 
Vladimír Morčinko, grafik  
 

SPOLUPRÁCE

Spolek WESTERN KLUB z.s.
v projektu „VÍCE WESTERNU PRO DĚTI aneb OD POČÍTAČE DO PŘÍRODY“ 
spolupracuje s těmito partnery:
                                             Městys Suchdol nad Odrou
                                             MŠ a ZŠ Suchdol nad Odrou
                                             Junák Suchdol nad Odrou
                                             Jezdci Moravského Pony Expressu
                                             W-club z.s.
 

MEDIÁLNÍMI PARTNERY JSOU: 

Country rádio, Časopis Pastelka, Suchdolský zpravodaj, portál Kudy z nudy, portál severni-morava, Novojičínský deník.
 

HLAVNÍMI SPONZORY JSOU:

Městys Suchdol nad Odrou, REGE tiskárna, Šikland a.s., Přátelé WK …. více na www.westernklub.cz
KONTAKTNÍ MÍSTO PRO DORUČENÍ - PŘÍJEM SOUTĚŽNÍCH PRACÍ:
Soutěžní díla je nutné zaslat nebo dodat nejpozději do 30.4.2017. 
 

WESTERN KLUB z.s. 

Ludmila Tošovská
Bližší informace na telefonu 775 609 672, email: westernklub@centrum.cz

 

ZASÍLACÍ A DODACÍ POŠTOVNÍ ADRESA:

Kulturní dům Suchdol nad Odrou
soutěž Western klubu 2017 
Sportovní ulice, 742 01 Suchdol nad Odrou

 

PRO OSOBNÍ DORUČENÍ VÝTVARNÝCH PRACÍ:

Kulturní dům Suchdol nad Odrou
Marta Matulová pondělí - pátek v době 8.00 - 13.00 hod. 
v jiném termínu po telefonické domluvě na tel.: 732 859 005 
 
 
Těšíme se na Vaši účast a přejeme školám i autorům mnoho zdaru!
 Členové spolku Western klubu z.s.
 
https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/5584.html