Blog

Zajímavosti z okolí Suchdola nad Odrou

04.02.2010 00:17

Suchdol nad Odrou

Suchdol nad Odrou leží severozápadním směrem od města Nový Jičín. K obci Suchdol patří nevelká obec Kletná, která je především rekreační obcí. Rozkládá se u východního okraje Kletenského lesa a byla tu vybudovaná vodní nádrž Kletná sloužící k rekreačním účelům. Na západním břehu vodní nádrže je kemp. Od jihovýchodního okraje obce Suchdol se rozkládá chráněné krajinná oblast Poodří a severozápadní část obce a osada Kletné leží v prostoru přírodního parku Oderské vrchy. Severním směrem od Suchdolu je město Studénka a severozápadním směrem se rozkládá město Odry. Suchdol je největší obcí v regionu Poodří. V Suchdole se nachází železniční uzel, jelikož tudy vede železniční koridor z Ostravy do Přerova. Ze Suchdola vede železniční trať do Nového Jičína a druhým směrem přes Odry a Vítkov do Budišova nad Budišovkou. Na území obce se křižují lokální cyklistické trasy. Severovýchodním směrem ze Suchdolu dojedeme podél toku řeky Odry do Ostravy. Vydáme-li se cyklostezce severozápadním směrem zavítáme do města Odry či do oblasti Oderských vrchů. Obcí prochází žlutá turistické trasa a u zdejšího nádraží je výchozí bod modré turistické značky. Jižním směrem po žluté dojdeme do obce Starý Jičín a ke zdejší zřícenině Starojického hradu. Severozápadním směrem po žluté se vydáme k vodní nádrži Kletná. Modrá turistická trasa nás povede severovýchodním směrem podél toku řeky Odry do Studénky

Pohoř

GPS souřadnice:
SŠ:49° 39´ 32,38´´
VD:17° 52´ 7,99´´

Tato vesnička se nachází na cestě mezi Suchdolem nad Odrou a městem Odry.Je to ale cesta,po které se na této spojnici moc nejezdí,protože vede ze Suchdolu příkrým stoupáním až do Pohoře a poté zase prudkým klesáním dolů do Oder.
Název této vesnice je odvozen od kopce Pohoř,který se nachází ve výšce 475 m nad mořem a je dominantou těchto výsostně nazvaných "Pohořských vrchů".

Okolí Pohoře

Takže jak tam? Pokud přijedete do Suchdolu z Kunína,jako já,tak na první křižovatce pojedete rovně pod trať a stále rovně, přes celý Suchdol,směr Kletné.Před Kletnou je ukazatel vlevo na Pohoř.Zahnete tedy k přehradě,ale pozor,před hrází se musíte dát vpravo,jinak budete bloudit po lesích,jako já a po 10 kilometrech se objevíte v Odrách a Pohoř nikde.

Pokud se vám tedy povede odbočit před hrází,tak projedete kolem vody,chat a  začnete stoupat do Pohoře.Je to asi 3 km.Když se dostanete na návrší,je dobré se podívat trochu vlevo zpět a naskytne se vám krásný pohled na celé beskydy od Javorovového až po Velký Javorník a taky na Novojičínsko.Pokud je výhledové počasí,je to nádhera.
Stříbrné jezírko 

 Stříbrné jezírko je přírodní památka, kterou najdeme jihozápadním směrem od obce Jestřábí v oblasti Pohořské vrchy. Severovýchodním směrem od přírodní památky leží město Fulnek, jihozápadním směrem se rozkládá město Odry a jihovýchodním směrem městečko Suchdol nad Odrou. Přírodní památka je součástí přírodního parku Oderské vrchy.

Přírodní památku Stříbrné jezírko tvoří jak název napovídá bezodtokové jezírko, které vzniklo v bývalém galenitovém dole. V okolí jezírka se rozprostírají mokřadní louky. Těžba v galenitovém dole byla ukončena v polovině 17. století a jeho těžební otvor byl zatopen vodou. Vodní plocha zaujímá rozlohu 500 metrů čtverečních. Větší část jezírka má hloubku 1,5 metrů a zbylou část jezírka tvoří bývalý důl. Přestože bylo zdejší jezírko vytvořeno uměle, postupem času se ve vodní ploše a jejím okolí vytvořily vhodné podmínky pro rostliny a živočichy. Na okrajích jezírka roste vrba jíva, vodní a bahenní rostliny a to šípatka střelolistá, orobinec širolistý a kosatec žlutý. Z ohrožených druhů rostlin se tu daří ďáblíku bahennímu a vachtě trojlisté, které byly do zdejší lokality uměle vysazeny v 90. letech 20. století. V jezírku se vyskytuje větší populace kriticky ohroženého raka říčního. Kromě raka tu můžeme vidět také několik druhů obojživelníků a to čolka obecného a horského, ropuchu obecnou a skokana hnědého. Ve zdejší lokalitě žijí i silně ohrožené druhy plazů a to ještěrka živorodá, slepýš křehký a užovka obojková. Tato oblast byla vyhlášena přírodní památkou v roce 1990 na rozloze 0,22 hektarů. Lokalita se nachází v nadmořské výšce 458 až 460 metrů.

K oblasti přírodní památky Stříbrné jezírko vede značená turistická trasa. Z města Fulneku se vydáme z historické části města po červené turistické trase jihozápadním směrem přes obec Jestřabí k Stříbrnému jezírku. Od železniční stanice ve městě Odry se vydáme po červené značce nejprve jihovýchodním směrem na rozcestí Odry-Nové sady a odtud stále po červené severovýchodním směre podél lesa k Jezírku. Od železniční stanice Suchdol nad Odrou se vydáme severozápadním směrem po žluté do obce Kletná k místní přehradě. Odtud půjdeme dále jihozápadním směrem do města Odry k rozcestí Odry-Nové sady a dále jak je uvedeno výše.
 

více. https://cs.wikipedia.org/wiki/Suchdol_nad_Odrou