SILVESTROVSKÁ VYJÍŽĎKA 2019

FOTO NA:

SILVESTROVSKÁ VYJÍŽĎKA 2018

NEORGANIZOVANÁ VYJÍŽĎKA  2019
- nebo vycházka na Stříbrné jezírko

31. 12. 2019 CÍL  ve 13 hodin na jezírku - rozlučka se starým rokem, opékání špekáčků

SILVESTR 2019 od 20. hodin - Kletné 100, klubovna Western klubu na místenky.