Country tanečky

Základní pojmy

    Směr tance  Základní taneční směr (proti směru chodu hodinových ručiček). Nahoru  V řadových tancích je to směr k hudbě nebo k pódiu; tímto směrem postupují sudé páry. Dolů   V řadových tancích je to směr od hudby nebo od pódia; tímto směrem postupují liché...

Mexické tanece

TOTONILCO   Mexický tanec Pánové po kruhu čelem do směru tance a dámy proti nim. ! kon Cval šikmo vpravo s přídupem, cval šikmo vlevo s přídupem. Jeětě jednou,číme před novým (čtvrtým) partnerem. ! (dámy s pohyby bok Baskické kroky k sobě a od sebe v držení za obě ruce, otočení vpravo o půl...

ZUZANA

  Z UZANA Kruhový tanec ! Krou.ek vlevo. Krou.ek vpravo. ! Pánové do středu a zpět. Toté. dámy. ! Řetěz, pánové po směru a dámy proti směru tance. ! Swing s novou partnerkou (devátá dáma).

KanKán

 Historie kankánu Nádherný francouzský tanec vyznačující se zejména vysokými výkopy. Vznikl v Paříži okolo r. 1830, kde se stal rychle populárním společenským tancem. V pol. 19. století byl zahrnut do tanečních show kabaretů a jevištních vystoupení. Jacques Offenbach napsal...