STAŇ SE ČLENEM
Přátelé Western klubu (dále jen PWK)
Dětský Western klub (dále jen DWK)
Přátele Pony Expressu (dále PPE)
STANOVY_WK.pdf (318667)

MIX_2017_prihlaška.docx (13,2 kB)

 

Přátele Western klubu

Klub přátel Western klubu je neformální sdružení osob, které se rozhodly přihlásit k myšlenkám westernu a zároveň podporovat úsilí Western klubu o sdružovaní kamarádů všech věkových kategorii .

Cílem je vytvořit skupinu příznivců klubu, kteří sdílejí westernové ideály a na něž se budeme moci obrátit v případě potřeby.

Druhým hlavním důvodem existence klubů je umožnit Western klubu získat stálý zdroj příjmů, jímž by snižovalo svou závislost například na příjmech dotačního charakteru. Finance získané coby dary od členů přátel western klubu zůstávají k dispozici Western klubu a žádná část z nich není převáděna na jiné účely než na rekonstrukci Stanice Pony Express č. a Areálu Malá Skala

Klub vzniká z iniciativy rady WK. Předseda spolku (statutární orgán) je garantem jeho fungování. Klub je neformálním sdružením, veškeré hospodaření je prováděno přes hospodaření spolku.

Nerozhoduje nic jiného než vůle podílet se na rozvoji westernu. Vítáni jsou v klubu všichni, kdo sdílejí naši touhu aktivně spoluutvářet naši budoucnost pomocí výchovy a spojit tak
3 generace v duchu westernových ideálů.
 

Členství v klubu
Klub tvoří:

1)  Bývalí dospělí členové Pony Expressu a Western klubu, kteří z nejrůznějších důvodů   opustili naše řady, ale přesto by rádi nadále vyjadřovali svou podporu westernovým myšlenkám.
2)  Rodiče členů dětského westernového klubu, ochotní přispět a pomoci spolku nad rámec registrace.
3)  Místní příznivci, kteří již dnes pomáhají spolku Western klubu, i když mnohdy westerňaci sami nikdy nebyli.


Členem klubu se lze stát po vyplnění přihlášky do Klubu přátel Western klubu.
Klubový ročný příspěvek (dar) je DOBROVOLNÝ! Jeho výši a způsob platby si stanoví každý sám.
Proč být v klubu:
1) Líbí se mi idea westernersu, a proto chci podpořit úsilí spolku WK o spojení 3 generaci a tak propojit výchovu mladé generace se zkušeností dospělých.
2) Chci vědět o činnosti spolku WK, chci dostávat pravidelné informace a výroční zprávu spolku WK..
3) Chci se účastnit některých akcí nebo i pomáhat s jejich přípravou a organizací.
4) Chci zůstat v kontaktu s partou přátel, které jsem u westernu poznal.
5) Myslím si, že mohu mít zajímavý nápad či podnět, kterým by se měla rada WK zabývat.
6) Chci, aby spolek Western klub a Pony Express v Suchdole nad Odrou existovaly a    rozvíjely se i v dalších letech.

Dobrovolný členský příspěvek minimum 
u Poštovní spořitelně, číslo účtu:
PS: 232 678 662 / 0300

Variabilní symbol: uvedeš svoje úplné datum narození
bez mezer (DDMMYYYY) např. 04081980 (což je 4.8.1980 )

Kontakt na poslaní přihlášky:
WESTERN KLUB z.s., Kletné 100, 74201 Suchdol nad Odrou , e-mail: westernklub@centrum.cz

Člen po registraci obdrží:
- průkazku člena PWK

- pravidelný výpis plánovaných akcí - "Roční kalendář akcí"
- informace o dobrovolné pomoci na akcích
- informace o dobrovolných brigádách, schůzkách
- informace o WESTERN KLUBU, jeho vývoji a plánech do budoucna