Přihláška do klubu Přátel Western klubu
se sídlem Kletné č.p. 100, 742 01 Suchdol nad Odrou

Klub přátel Western klubu je neformální sdružení osob,
které se rozhodly o spojení 3 generací
a tak propojit výchovu mladých se zkušeností dospělých
********************************************************

Přihláška ke stažení: 
stanovy_2015_zapsane.pdf (407502)

MIX_2017_prihlaška.docx (13,2 kB)

Dobrovolný členský příspěvek

pošlete na účet vedený v Poštovní spořitelně, číslo účtu:
Poštovní spořitelna 232 678 662 / 0300

Variabilní symbol: uveďte svoje úplné datum narození bez mezer
 (DDMMYYYY) např. 04081980 (což je 4.8.1980

Poučení o zpracování údajů
Odesláním přihlášky souhlasím, až do písemného odvolání, se zpracováním výše uvedených údajů spolku Western klubu , Suchdol nad Odrou. Údaje budou touto organizací zpracovávány za účelem zařazení do databáze dárců, za účelem informování dárců o využití darů a akcích střediska, pro případné kontroly hospodaření klubu a nebudou poskytnuty jiným osobám.