Přihláška do DWK

Přihláška do DWK

MIX_2017_prihlaška.docx (13539)

PŘIHLÁŠKA DO KLUBU PŘÁTEL WESTERN KLUBU
se sídlem Kletné č.p. 100, 742 01 Suchdol nad Odrou

Klub přátel Western klub je neformální sdružení osob, které se rozhodly spojení 3 generaci
 a tak propojit výchovu mladé generace se zkušeností dospělých


*******************************************************************************

Přihláška za člena 
DĚTSKÝ WESTERN KLUB
(dále jen DWK )
 

Jméno    _________________________________

 

Přezdívka _________________________________

Příjmení __________________________________
 

Datum narození   __________________-------______

Adresa bydliště ____________________________

Mobil / rodič _____________/_________________
 

Email / rodič______________/__________
 

Souhlasím se zněním stanov a zavazuji se, že budu vystupovat v souladu s jejich zněním tak,
abych přispíval k dobrému jménu spolku WESTERN KLUB z.s..

Členem klubu se lze stát po vyplnění přihlášky do Klubu přátel Western klubu.
Klubový ročný příspěvek (dar) je DOBROVOLNÝ! Jeho výši a způsob platby si stanoví každý sám.

(výše daru  ____________ Kč, 
slovy________________________________________ hotově/ učet)

Poučení o zpracování údajů
Odesláním přihlášky souhlasím, až do písemného odvolání, se zpracováním výše uvedených údajů spolku Western klubu , Kletné 100, Suchdol nad Odrou. Údaje budou touto organizací zpracovávány za účelem zařazení do databáze dárců, za účelem informování dárců o využití darů a akcích střediska, pro případné kontroly hospodaření klubu a nebudou poskytnuty jiným osobám.
 

Datum:………………………..                                        Podpis……………………………………….. 


 

Za děti podepíšou i rodiče:
 

 

Podpis zákonného zástupce:  …………………………      Kontakt na rodiče …………..……………..

 

Poznámky:

Chci dostávat potvrzení o daru pro daňové účely
Chci dostávat výroční zprávu westernového klubu
Chci dostávat informace o akcích, kterých se mohu zúčastnit
Chci dostávat informace o akcích, na kterých mohu pomoci                     

  *zaškrtni co se hodí