27.7. - 31.7. 2020 Zlatokopové na Malé skále

27.7. - 31.7. 2020 Zlatokopové na Malé skále

,,ZLATOKOPOVÉ NA MALÉ SKÁLE   ‘‘

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY NA MALÉ SKÁLE KLETNÉ ZLATOKOPOVÉ ve dnech 27.7. - 31.7. 2020 se vydařilo počasí po celý týden. V počtu 19 dětí probíhaly hry a soutěže s odměnami a country tanečkem. Děti si také užily vycházky do okolního lesa se sběrem přírodnin a kamenů na obnovu Hmyzího hotelu a úpravu skalky na Malé skále. Některé z menších kamenů děti barevně pomalovaly. V polovině týdne byl výšlap na rozhlednu Pohoř-Olšová. Další den děti pan starosta pozval na svůj ranč a se svou ženou děti povozil na koních. Dvakrát nás navštívil místní dobrodruh Zdenek zvaný ,,Skotty’’, se svými zkušenostmi v uzlování, místní fauny, flory a myslivosti. Malí zlatokopové zakončili svuj pestrý týden rýžováním zlata a opékáním buřtů.
 
Blanka Hrbáčová
blankahrbacova@seznam.cz
Tel. 776 582 053