Přiměstský tábor „HURÁ, JSME V PŘÍRODĚ “

Přiměstský tábor „HURÁ, JSME V PŘÍRODĚ “

Chceš strávit týden o prázdninách v přírodě, poznat nové kamarády, zažít dobrodružství, fůru legrace, výletem za poznáním a nebojíš se výzvy? Tak právě pro tebe je určen náš příměstský tábor bez nudy „ HURÁ JSME V PŘÍRODĚ „ který se koná od 9.7. 2018 – 13.7. 2018 
Je určen pro děti od 7 let do 15 let

 

Projekt Více westernu pro děti aneb od počítače do přírody realizuje

WESTERN KLUB z.s. má celoroční plán akcí pro dospělé i děti. Dětský projekt pod názvem „Více westernu pro děti aneb od počítače do přírody“ se skládá ze čtyř menších projektů. Jeden z nich je celorepubliková výtvarná soutěž, letos již 9. ročník pod názvem „Western a koně očima dětí", druhý projekt je westernový dětský den. V rámci westernového dětského dne probíhá i výstava a finále soutěže výtvarných prací, letos na téma ŽIVOT V PŘÍRODĚ. Třetí část projektu je: „INDIÁNSKOU STEZKOU za zlatým pokladem “a čtvrtá část projektu  „HURÁ  JSME   V PŘÍRODĚ  “ je týdenní zájmový program pro děti a je určen dětem ze severomoravského kraje.

Myšlenkou projektů je aktivní zapojení co největšího počtu dětí a zvyšování jejich zájmu o přírodu. Programová náplň letošního ročníku má za cíl seznámit děti s tím, co všechno mohou vidět a najít v přírodě kolem sebe, naučit se životu v přírodě, sblížit se s ní a umět ji účinně chránit.
Do projektu chceme zapojit i rodiče, prarodiče - propojení 3 generací, propojení zájmů mladých se zkušenostmi dospělých. Předávat zkušenosti a upevňovat toleranci mezi synem, otcem, dědou, dcerou, matkou …

ČTVRTÁ ČÁST PROJEKTU

HURÁ, JSME V PŘÍRODĚ “ - příměstský tábor
týdenní zájmový program pro děti v areálu Malá skála Kletné - Suchdol nad Odrou
denně od 7 do 16 hod. od 9. 7. - 13. 7. 2018 

Obsah 4. části projektu Více westernu pro děti aneb od počítače do přírody

Přiměstský tábor   denně od 8 do 16 hod.
S doprovodným programem „HURÁ, JSME V PŘÍRODĚ “
- letos na téma  Jak se chovat v přírodě, příroda nejsou jen stromy v lese.

PŘIHÁŠKU VÁM ZAŠLEME   westernklub@cemtrum.cz

Cíl projektu

Cílem projektu je umožnit dětem seznámit se s přírodou zážitkovou pedagogikou, vlastními prožitky a pocítit s ní sounáležitost. V dnešní hektické době plné technických vymožeností je velmi důležité děti učit ochranu přírody, která je nedílnou součástí života na naší planetě. Nenucenou formou vkomponovat ekologickou výchovu. Jak se chovat v přírodě, být její součástí a umět ekologicky třídit odpad. Být nápomocní dětem si uvědomit, že příroda nejsou jen stromy v lese, ale vše živé a neživé kolem nás. Aktivní celodenní pobyt venku na čerstvém vzduchu spojený s hravou, nenásilnou formou učení vztahu člověk – příroda. Prioritou projektu je i plnohodnotné začlenění dětí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD) a podpořit jejich integraci do kolektivu. Naštěstí je pryč doba, kdy se o „těchto“ dětech říkalo, že jsou nevychované, divné, zlobivé ... Právě zapojením dětí s poruchou pozornosti a hyperaktivitou umožníme lépe porozumět „jejich světu“ a vzájemnou sociální interakcí podpoříme vztahy v kolektivu.

Cílová skupina

Cílová skupina projektu jsou děti od 6 do 15 let.

Seznam a popis aktivit

V rámci projektu se uskutečňují následující aktivity:
Denní kontrola naučné stezky PŘÍRODA NA KLETNÉ s přednáškou ornitologa.
Vytvoření pocitové cestičky
Vypracování harmonogramu celotýdenního programu a ekologické výchovy,

Doprovodný program  „HURÁ, JSME V PŘÍRODĚ “
Ukázky přírodní komunikace jezdce a koně s podtitulem "Aneb jak na koně"
Povozeni v bryčce a na
Výroba náramků a bižuterie
Střelba z luku
Práce s bičem a lasem

Časový harmonogram

Uvedené aktivity jsou v rámci projektu realizovány v následném pořadí:

Celoročně

Každá první sobota v měsíci od 14. hod. setkávaní dětí v rámci Dětského Western klubu

Časový harmonogram 4. části projektu:

Program

Hlavním tématem zájmového týdne pro děti je Jak se chovat v přírodě, příroda nejsou jen stromy v lese.
Pečování o naučnou stezku Příroda na Kletné. Děti se dozví, co vše koně potřebují ke spokojenému životu a jak se o ně starat. Také se mohou těšit na nejkrásnější pohled na svět -pohled z koňského hřbetu. Dále se dozví o ptácích a jejich obydlí.  Každý den je do programu zařazeno několik her a soutěží. Děti se dál seznámí s prací s bičem, lasem, lukem, tomahavkem s odborníky a pod jejich vedením si to samy vyzkouší. Těšit se mohou také na poznávání nových kamarádů a kamarádek.
 

PONDĚLÍ:

  7.00 -   8.30 – příchod dětí (administrativa prvního dne, přihlášky atd)

  8.30 -   9.30 – seznámení, roztřídění do týmů, hry na seznámení

  9.30 - 10.00 – svačina

10.00 - 12.00 – návštěva muzea (seznámení s historií Pony Expressu v Suchdole n. O.)

12.00 - 13.00 – určení názvu týmu (děti si samy vymyslí) příprava na oběd, vytvoří si zápich (na špejli vlaječku) tím se budou posunovat každý den na maketě stop po divokém západu při každém obodování.

13.00 - 14.00 oběd

14.00 - 15.00 - odpolední klid, seznámení s týdenním příběhem (krátký příběh na téma Suchdolský vznik westernu, upravený na příběh pro děti) podle něho se budou odvíjet veškeré aktivity

 15.00 – 16.00 – stavění rančů z přírodnin

ÚTERÝ:
700 -   8.00 - příchod dětí
8.00 –  9.30 – výroba krmítka pro veverky a následné umístění

9.30 – 10.00 - svačina

10.00 – 11.30 - vymyslet pokřik a předvést… hraní krátkých her

11.30 -12.00 - příprava na oběd

12.00 – 13.00 - oběd

13.00 -13.30 - odpolední klid

13.30 -16.00 – práce u koní, čištění koní a vodění na koni

STŘEDA :

  7.00 -   8.00 - příchod dětí

  8.00 – 11.00  hra bojovka, půjdeme směr Pohoř. V lesíku hra cca 1hod. pak budeme  pokračovat na Pohoř- rozhledna. Tam děti posvačí.

11.00 – 12.00 - cesta zpět, příprava na oběd

12.00 – 13.00 - oběd

13.00 – 13.30 - odpolední klid

13.30 – 16.00 - vození dětí na bryčce, lasování, hry…. Pokračování seriálu třídění odpadu……..

ČTVRTEK :

  7.00 -   8.00 - příchod dětí

  8.00 – 9.30 - hra

9.30 -10.00 - svačina

10.00 – 11.00 - další díl třídění odpadu

11.00 – 12.00 - dokončení ranče, hry, příprava na oběd

 12.00 – 13.00 - oběd

 13.00 -13.30 - odpolední klid

13.30 – 16.00 – práce u koní, čištění koní a vodění na koni

PÁTEK :

  7.00 -   8.00 - příchod dětí

  8.00 – 10.00 - velká hra o poklad

10.00 -10.30 - svačina

10.30 – 11.30 - test – co víme o třídění odpadů

11.30 -12.00 - příprava na oběd

12.00 -13.00 - oběd

13.00 -15.00 – lasování a ukázka komunikace člověk kůň

15.00 -16.00 - vyhodnocení všech bojovek a her….

16.00 - 19.00 - příjezd rodičů, táborák společný, opékání buřtů, kytara a zpívání, předání účastnických listů a dárků.

Spolupráce

Spolek WESTERN KLUB z.s.

v projektu „VÍCE WESTERNU PRO DĚTI aneb OD POČÍTAČE DO PŘÍRODY“
spolupracuje s těmito partnery:

                                             Městys Suchdol nad Odrou
                                             MŠ a ZŠ Suchdol nad Odrou
                                             Junák Suchdol nad Odrou

                                             Jezdci Moravského Pony Expressu

                                             Kynologie Suchdol nad Odrou

Sponzorsky se na akci podílejí:

Městys Suchdol nad Odrou – dar na vybavení dětského areálu
REGE tiskárna - propagace
Country rádio – propagace

 

tabor_prihlaska_2018.doc (195072)