Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli

dovolte mi, abych Vás jménem organizace WESTERN KLUB z.s. a Městyse Suchdol nad Odrou informovala o zahájení již 7. ročník celorepublikové dětské výtvarní soutěže

WESTERN A KONĚ OČIMA DĚTÍ  na téma ZE ŽIVOTA INDIÁNŮ.
přihláška ke stažení: 
detska_soutez_prihlaska_2016.docx (140,4 kB)

Loňský ročník se setkal s mimořádným ohlasem.  Zúčastnilo se ho více než 873 děti. Bylo odměneno 100 dětských práci. Ty nejlepší z nich byly vystaveny v kulturním domě v Suchdole nad Odrou. Doufáme, že i letos se soutěž setká s podobným ohlasem.

Stejně jako v uplynulých letech, i tentokrát bychom rádi za Vaší spolupráce přiblížili dětem  představu vztažené k tradicím Indiánů a jejích kultúry.

Budeme rádi, pokud se žáci Vaší školy soutěže zúčastní, ať už v rámci třídy a hodin výtvarné výchovy, nebo v družinách či zájmových kroužcích. Témata jsou rozdělené do 5 kategorii viz přihláška. (Indiánská čelenka, masky, indiánské vzory, kresby na oděv, týpí, obydlí indiánů, totem strážce indiánské vesnice, talismany indiánů, lapače snů, hudební nástroje, indiánská dýmka, Velký náčelník, Rada starších, na váleční stezce, lov bizonů, válečné malby….)