Více informací

Více informací

Více informací a přihlášku si stahněte zde.
připravujeme....
nebo na tel. 775 292 287 Sylva Vašková
po-pá od 17hod.- 19hod 

Většina aktivit bude probíhat v areálu Malá skála a klubovně Stanice Pony Expresss č. 21., (u přehrady) Kletné č.p. 100, 74201 Suchdol nad Odrou

Stravování:
Pro děti budou zajištěny teplé obědy a pitný režim. Svačiny si nosí děti samy.

Ceny:
Cena za celý pětidenní turnus je 800,- Kč- 1000,-Kč a nevratná záloha je 300 Kč, .
V ceně jsou zahrnuty teplé obědy, program, pitný režim a jízda na koni a v bryčce, připojištění.

Kapacita:
Z důvodu maximálního počtu 20 dětí , rozhoduje o účasti dítěte termín odevzdání přihlášky a uhrazení zálohy. Pokud nebude přihlášen minimální počet 7 dětí, daný turnus se automaticky ruší. Pokud by k tomu došlo, bude tato informace umístěna na našem webu a zaslána e-mailem rodičům již přihlášených dětí. Samozřejmě bude nabídnuta možnost vrácení zálohy.

Přihlášky a platby:
 
Přihláška: připravujeme.....

WESTERN KLUBU z.s.
Prohlášení – odevzdává se v den nástupu
Přihlášky a platby:
 
Přihlášku je třeba poslat do 15.5.2017
Zálohu na soustředění 300,- Kč je třeba poslat do 31.5.2017
Doplatek je třeba doplatit 30.6.2017
Bankovní účet:
 
Poštovní spořitelna č.ú.: 232678662/0300
v.s. datum narození dítěte
do zprávy : jméno dítěte
 
Platba v hotovosti:  
 
Marta Matulová
Tel.: 732 859 005
 
Informave u vedouci DWK:
Sylva Vašková.
tel.: 775292287
po-pá od 17hod.-19hod
sylvisko@seznam.cz
 
Za přihlášené dítě se považuje to, které má odevzdanou vyplněnou přihlášku a zaplacenou zálohu nebo celou částku.