Westernové ježdění jako sportovní disciplína

 

Western Riding Club je spojen s nejpestřejším odvětvím jezdeckého sportu - westernovým ježděním, které si u nás našlo mnoho příznivců. Od těch, kteří se snaží zachovávat romantiku dávných dob, přes nadšence, které uchvátila rychlost a odvaha rodeových jezdců, až po ty, které westernové ježdění zajímá především jako sport. Westernové ježdění - Western Riding - nabízí hned několik disciplín a vybrat si může opravdu každý. Tomu pomáhá i systém tříd a kategorií, ve kterých se jednotlivé disciplíny a soutěže vypisují. Jezdci a koně se řadí do tříd - začínající, amatér, mládež a otevřená. Postupně se mohou účastnit soutěží všech tří kategorií - "C" - to jsou vstupní soutěže pro začínající jezdce a koně a řadí se sem i přátelské soutěže. Soutěže kategorie "B" - to jsou regionální soutěže s kvalifikací na mistrovství republiky nebo WRC a konečně "A" soutěže, kam se řadí mistrovské závody - Mistrovství České republiky nebo WRC. Westernové jezdectví jako sport má tedy svou koncepci a smysl, který mu dává právě množství závodů, každoročně pořádaných Western Riding Clubem. K těm nejprestižnějším samozřejmě patří seriál kvalifikačních soutěží pro vrcholný podnik sezóny, kterým je Mistrovství České republiky. Všechny tyto akce pořádá WRC jako hlavní organizátor a díky regionálním sekcím pořádá westernové soutěže po celém území republiky.


 


Historie WRC sahá až do listopadu 1989, kdy bylo rozhodnuto o založení organizace. V roce 1990 byly schváleny stanovy a WRC dostal přidělenu právní subjektivitu Ministerstvem vnitra a stal se nezávislou sportovní organizací. V roce 1993 z důvodu rozdělení republiky odešli z WRC slovenští členové. V témže roce byl vydán první překlad pravidel westernového ježdění EWU - Německá westernová unie. První Mistrovství WRC tak mělo svůj řád. Koncem roku se WRC ČR, společně se spolky z Rakouska, Německa, Švédska a Švýcarska stal zakládajícím členem "Evropského westernového spolku" - F.E.W.I., kam přistoupilo i Dánsko, Holandsko, Maďarsko a Itálie. Od roku 1993 jsou také pravidelně pořádána Mistrovství WRC ČR. V roce 1996 byl WRC zařazen do seznamu občanských sdružení v tělovýchově a sportu České republiky jako samostatný sportovní svaz westernového ježdění. Tato skutečnost potvrdila, že westernové ježdění si jako sport našlo své místo. Vedle návštěvnosti se podstatně zvýšil i počet a úroveň jezdců a koní. Ke zvýšení úrovně závodů přispělo i vybudování nových jezdeckých areálů, kde jsou k dispozici kryté haly s kvalitními povrchy. Právě tam WRC přesunula nejprestižnější soutěže. Zvyšování úrovně a dosahování lepších sportovních výkonů je cílem práce Western Riding Clubu. Pravidelně jsou pořádány výcvikové kurzy pro koně i jezdce pod vedením tuzemských i zahraničních trenérů. A stejně tak je zajišťováno i školení rozhodčích. Kvalitu celé podívané přináší i dostatek dovezených koní amerických plemen Quarter Horse, Paint Horse, Appaloosa, kteří k tomuto sportu neodmyslitelně patří. Prestiž jednotlivců a celého klubu stoupá i v zahraničí. Zahraniční jezdci stále častěji přijíždějí na naše závody a výjimkou už nejsou ani zahraniční rozhodčí. Naši jezdci nás pak úspěšně reprezentují např. v Rakousku, Itálii, Německu nebo na Slovensku. Vrcholným setkáním je pak každé dva roky evropské mistrovství profesionálních jezdců Americana Open, pořádané v německém Augsburgu.


 

Western Riding Club tedy podporuje westernové ježdění především jako sportovní disciplínu, i k tomu účelu u nás vznikla řada westernových výcvikových středisek, kde se mohou zájemci naučit základům westernového ježdění. Absolventi kurzů, ať již jsou nebo se stanou členy WRC, pak mohou na základě úspěšně složené zkoušky získat "Jezdeckou licenci WRC", opravňující k účasti na soutěžích, pořádaných WRC. To ale neznamená, že by členem Western Riding Clubu musel být jen jezdec. Členem se může stát každý a je potěšitelné, že členská základna klubu se neustále rozrůstá, stejně jako spolupráce s ostatními podobně zaměřenými organizacemi.

převzato z: www.wrc.cz