Vážení přátelé a příznivci westernu,

Dnem 10.8.2015 jsme získali od Městyse Suchdol nad Odrou do 15leté výpůjčky nemovitosti v k.ú. Kletné, parc. č. 389 včetně budovy bývalého kiosku a dále pozemkové parcely č. 390, 391 a 392 pro naši spolkovou činnost.
Vzhledem k tomu, že samotná budova i ostatní vypůjčené pozemky jsou v neutěšeném stavu a k zajištění fungování zejména objektu pro potřeby činnosti našeho neziskového spolku je zapotřebí značných finančních prostředků, které se snažíme získat různými formami (vlastní vložené finance, příjmy z výtěžku pořádaných akcí, zejména Josefovského country bálu, finanční dary od sponzorů a kamarádů), dovolujeme si touto cestou požádat i Vás, vážená vaši společnost, o poskytnutí finanční nebo materiální pomoci.
K této žádosti o Vaši podporu jsme se rozhodli proto, abychom byli schopni do doby, než se nám podaří zajistit dotaci prostřednictvím některého dotačního titulu vyhlášeného např. MAS Regionu Poodří, Státním zemědělským intervenčním fondem či jiným poskytovatelem, uhradit základní materiál na rekonstrukci objektu. Již se nám podařilo zabezpečit větší množství stavebně vhodného dřeva za velmi výhodnou cenu, které bude použito na přístavbu či nástavbu budoucí klubovny v areálu Malá skála - „Stanici Pony Expressu č. 21“. Bohužel na financování dalšího nutného materiálu na rekonstrukci a dalších odborných prací nemáme nashromážděny potřebné finanční prostředky.
Žádost předkládáme také proto, že v případě ukončení činnosti našeho spolku zůstane dle smlouvy zhodnocený objekt a přilehlé upravené okolí v majetku městyse Suchdol nad Odrou.
 
Jako dík za projednání o poskytnutí finančních prostředků do připravované rekonstrukce Vás ubezpečujeme, že budeme přistupovat k nemovitostem s péčí řádného hospodáře a pravidelně Vás informovat o postupujících pracích. V případě Vašeho zájmu Vás kdykoliv mezi námi rádi přivítáme.

 

Za Váš dar, finanční podporu, můžeme nabídnout:

- zveřejnění jména a loga Vaší organizace na našich webových stránkách

- zveřejnění jména a loga Vaší organizace na našich informačních a propagačních materiálech
- možnost odpočtu hodnoty daru ze základu daně

- přímou reklamu na jednotlivých akcích formou Vámi dodaných reklamních tabulí, které budou umístěny na viditelném místě v prostoru konané akce; v případě   využití pódia budou rozmístěny okolo pódia

- představení sponzorů přímo v průběhu jednotlivých akcí

- jiné, dle dohody

Pomozte nám postavit PRVNÍ ČEKOU POŠTOVNU PONY EXPRESSU č. 21“
Mala_skala_zadost_podpora_2016.pdf (617,3 kB)

DAROVACÍ_SMLOUVA.doc (47,5 kB)

WESTERN KLUB z.s. Sídlo: Kletné č.p. 100, 742 01 Suchdol nad Odrou

Mobil: 775609672 (L. Tošovská)

IČO: 22841946
Smlouvu odešlete na e-mail: westernklub@centrum.cz

Bankovní účet: Poštovní spořitelna č.ú.: 232 678 662 / 300

Pokud jste se rozhodli činnost spolku podpořit, kontaktujte nás e-mailem, telefonicky nebo osobně na adrese spolku.
Veškeré dary a příspěvky budou použity k rozvoji a zajištění cílů spolku. Na vyžádání doložíme doklady, na co byl finanční dar použit.

Děkujeme Vám za zvážení navrhované možnosti a těšíme se na spolupráci s Vámi

Western klub