Co to je vlastně Pony Express?

Takže pojďme zatím ve zkratce trochu do historie:

 Pony Express se jezdil v USA v roce 1860 -1861, kdy bylo potřeba zajistit rychlou přepravu poštovních zásilek mezi západním a východním pobřežím USA. Dostavníky byly příliš pomalé a tak byla vybudována štafetová trať, kdy poštu vezl jezdec v sedle koně. V roce 1861 došlo k propojeni Atlantiku s Pacifikem pomoci telegrafu a tak Pony Express ztratil svůj význam. Původní trať měřila něco přes 650 mil a jezdci ji ujeli cca za 10 dní. Koně se měnili cca po 20 mílích, kde byly zřízeny předávací stanice a každý jezdec ujel cca 3 takové úseky. Tolik stručně z dávné historie. V USA se každý rok jede jízda po původní trati na počest dávných jezdců.V roce 1983 přišel pan Jindřich Bílek s partou nadšenců, kteří se scházeli ve Stříbrné Lhotě u Mníšku pod Brdy s myšlenkou uspořádat podobnou jízdu i v tehdejším socialistickém Československu. V Suchdolu nad Odrou

byla druhá parta nadšenců pod vedením Bohumila Kašpárka "Hospodáře".

 Podařilo se jim to a v roce 1984 vyrazil první jezdec Československého Pony Expressu na svůj první úsek. Tehdejší trať vedla ze Stříbrné Lhoty přes Jihlavu do Suchdolu nad Odrou. Od té doby se každý rok pořádá koncem srpna takováto akce, která se především díky Jindřichu Bílkovi a  bývalému Sherrifovi XPC  Luďkovi "Cowpak" Burianovi stala záležitostí již Evropskou.

V roce 1990 došlo k propojení Československého a Amerického Pony Expressu. 24. května odletěli do USA jezdci Čs.P.E. B. Kašpárek, J. Valchář, J. Pelc a P. Hanuš, hlavní organizátor J. Bílek a kameraman Trojan. Byli pozváni u příležitosti 130. výročí Pony Expressu v USA. Naši jezdci byli velmi úspěšní a guvernér Bob Miller 2. červen 1990 vyhlásil dnem státního svátku Nevady na počest Československého Pony Expressu.

Jezdí se na několika "větvích" těmito státy: Slovensko, Česko, Polsko, Německo, Holandsko

 Myšlenkou je propojit 4 moře. Tedy Severní Ledový oceán, Atlantik, Středozemní moře a Černé Moře. Uvidíme, jestli se to podaří.

 

V čem jezdí jezdci Pony Expressu?

Jezdí se ve westernové výstroji a v uniformě, která odpovídá uniformě původních jezdců Pony Expressu, tedy červená košile, žlutý šátek. Celá trať je rozdělena do úseků dlouhých cca 20 km, teoretický čas je 1:45 minut na úsek (v praxi se jezdí rychleji). Většinou se jezdí po dvojicích, kdy jeden ze dvojice veze brašny "mochillu" s poštou. Jede se za každého počasí ve dne i v noci s ohledem na možnosti koně. Celá evropská trať měří již něco přes 3000 km.

 

Jezdeci Pony Expressu

 

A jak se člověk může stát jezdcem Pony Expressu?

Jezdcem se může stát každý člověk starší 15-ti let, který vstoupí do organizace  Pony Express Corral o.s.. Členství stojí 300 Kč na jeden rok. Po dobu členství dostáváš klubový časopis Pony Express Aby tě sherrif corralu nebo předák větve přijal za člena, musíš být dle stanov "westernového vzezření a ducha", tedy přijít třeba na rozpravu ve westernovém oblečeni s kloboukem na hlavě a ve vysokých botách. Sherrif je na to hodně náchylnej a nejednoho uchazeče o členství docela neomaleně odmítl protože měl třeba kecky na nohách nebo neměl klobouk.

 Další podmínkou, abys měl šanci jet jako Nováček je pravidelná účast na jarním a podzimním setkání jezdců (Burza a Rozprava) a dalším plusem při výběru mezi mnoha zájemci je být aktivní při organizování jízdy nebo akcí kolem toho. O tom, jestli můžeš jet, totiž hlasují jezdci Pony Expressu a pokud tě znají a vědí, že jsi už nějakou dobu aktivní, máš velikou výhodu proti těm, o kterých ještě nikdo nikdy neslyšel.

 

Je XPC výsadou starších jezdců?

XPC není  výsadou starších lidí, ale je výsadou lidí, kteří se v XPC delší dobu pohybují. Vždy platila a platí zásada, že úseky se obsazují v tomto pořadí:

1. Jezdec XPC s přezkou i bez přezky, který měl úsek v loňském roce
2. Jezdec XPC s přezkou, který jel v loňském roce jiný úsek
3. Jezdec XPC s přezkou, který v loňském roce nejel
4. Jezdec XPC bez přezky, který vloni jel jiný úsek nebo nejel
5. Greenhorn, který vloni tento úsek odjel
6. Nováček

Jezdcem XPC s přezkou se rozumí člověk, který má přezku XPC (tedy odjel min 2 ročníky).
Jezdcem bez přezky se rozumí člověk, který odjel minimálně dva ročníky.
Greenhornem se rozumí člověk, který odjel jeden ročník.
Nováčkem se rozumí člen XPC, který ještě nikdy nejel. Když dostane úsek a podepíše přísahu tak se z něho stává Greenhorn.

 

Přezka jezdce Pony Expressu a přísaha

 

 

Co vezou za poštu?

Pomocí Pony Expressu se dá odeslat v podstatě jakýkoli dopis formátu C6 (pohlednicová velikost), pohlednice nebo korespondenční lístek. Na zásilku je nutné napsat místo určení v rámci trasy XPC, adresu příjemce. Pokud zásilka jde v rámci území ČR, pak je nutné ji opatřit platnou známkou České pošty.

Pokud je místo určeni jinde, než v ČR, vybírá se poplatek 30,-Kč za 1 zásilku.

Poštu je možné podat na poštovním úřadu XPC, který je otevřený během jízdy v každém větším městě na trase XPC. Případně je možné podat poštu do ruky Postmastrovi XPC či Předákovi větve.

Na každé křižovatce se dopisy třídí a razítkují poštovním razítkem XPC. V místě určení postmaster odnese dopisy na přepážku státní pošty odkud jde pošta se všemi razítky průjezdních míst k příjemci.

 

 

 

Pohlednice a známka

 

 

Příjezd jezdců s koňskou poštou. Mochilla – speciální brašna na sedlo na přepravu pošty

 

 

Poštovní stabice Post Office příjem a výdej pošty v Beaver City

 

 

Post Office Suchdol nad Odrou

 

Pony Express a současnost

Pony Express od svého založení v roce 1985 nadšenci v Suchdolu nad Odrou a Mníšku pod Brdy je až do dnešní doby, kdy se nebývale rozrostl do mezinárodní úrovně, zajímavým a poutavým koníčkem pro všechny jezdce a příznivce. Setkávají se zde lidé z různých společenských skupin, jedno však mají podobné, lásku ke koňům, k westernovému ježdění a k romantice ve volné přírodě. Jsou zde podnikatelé, chovatelé, živnostníci, ale také lékaři, úředníci a zaměstnanci různých odvětví. Všichni se scházejí ve svátek Pony Expressu, aby se společně pobavili, odreagovali se od každodenních starostí a načas se stali jezdci, pošťáky a organizátory historické koňské pošty a přinesli sobě i vděčným divákům krásný zážitek. Pony Express se stal významnou nadnárodní společenskou událostí a těší nás, že sídlem Evropského i Československého Pony Expressu je právě Suchdol nad Odrou.